Koalicje pamięci. Dworek Milusin 1956-2000 | promocja książki dr Beaty Nessel-Łukasik

Kiedy: 1 kwietnia 2023 r.
Godzina: 16.00
Gdzie: w saloniku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Wstęp wolny

„On jest nasz” – czyli rozmowa wokół książki Koalicje pamięci. Dworek „Milusin” 1956-2000 dr Beaty Nessel-Łukasik, będącej analizą lokalnej pamięci historycznej i społecznego dialogu, który na jej bazie toczy się w Sulejówku, zwłaszcza od chwili narodzenia się idei Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. „Nasz” jest Marszałek, „nasz” jest „Milusin” – to z pewnością. Ale czy działające w Sulejówku Muzeum dla tamtejszej społeczności również jest już „nasze”?

O tym wszystkim z Autorką książki i kuratorką projektu Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą oraz jej gośćmi, dr Zuzanną Bogumił z Ośrodka Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz dr hab. Martą Rakoczy z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego rozmowę poprowadzi Piotr Szymon Łoś, dziennikarz Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej Radio dla Ciebie.

Publikacja została wydana w ramach programu „Doskonała Nauka” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.


O gościach

dr Zuzanna Bogumił – jest adiunktem w Ośrodku Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki pamięci i badań muzealnych. Badaczka zajmowała się znaczeniem wystaw historycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, upamiętnianiem represji sowieckich w Rosji, oraz pamięcią wspólnot lokalnych o traumatycznych doświadczeniach czasów wojny. Jest autorką, współautorką lub współredaktorką takich ksiażek jak: The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums (2015), Pamięć Gułagu (2012), Milieux de mémoire in Late Modernity: Local Communities, Religion and Historical Politics (razem z M. Głowacka-Grajper, Peter Lang, 2019), Memory and Religion from a Postsecular Perspective (2022).

dr Beata Nessel-Łukasik – socjolożka, historyczka sztuki, stypendystka MKiDN, pracuje w katedrze Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych APS im. M. Grzegorzewskiej, gdzie m.in. prowadzi badania wpływu przemian społecznych na współczesne muzeum i ich publiczność. Współautorka koncepcji muzeum relacyjnego oraz monografii Publiczność (w) muzeum. Autorka tekstów publikowanych m.in. na łamach: „Muzealnictwa”, „Kultury i społeczeństwa”, „Kultury współczesnej”, „Zarządzania kulturą”. Członkini redakcji rocznika naukowego „Muzealnictwo”, artystyczno-badawczej Grupy Celowej i Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka, w ramach którego współtworzy Archiwum Społeczne Sulejówka.

dr hab. Marta Rakoczy – kulturoznawczyni, filozofka, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz w pracowni naukowej Korczakianum – Muzeum Warszawy. Zajmuje się antropologią i historią piśmienności, kulturowymi studiami nad dzieciństwem oraz historią procesów modernizacyjnych. Autorka książek: Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda (2022), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (2018), Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego (2012). Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW.

Piotr Szymon Łoś – od 30 lat dziennikarz Polskiego Radia RR Radio dla Ciebie, zajmujący się głównie historią i tradycjami regionu Mazowsza, także przyrodą, społecznością Romów i in.; pasjonat historii polskiego ziemiaństwa (autor książki Szkice do portretu ziemian XX wieku, 2006), artykułów oraz opracowań naukowych (w tym biogramy) dla IH PAN, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Kiedyś zajadał batoniki, obecnie bardziej śledzia w śmietanie.


Recenzje publikacji

„Monografia ta jest niezwykle oryginalna i nowatorska nie tylko pod względem czysto naukowym i historyczno-antropologiczno-socjologicznym. Jest rzadkim połączeniem badania naukowego z praktyką. Stara się bowiem pokazać, jak muzea, instytucje, które rzadko są centrum lokalnego życia, mogą oddziaływać na najbliższe otoczenie, jak powinny odpowiadać na zapotrzebowania mieszkańców, jakie warunki spełniać. Choć jest studium tylko jednego przypadku, jest o wiele bardziej uniwersalną pracą, która może być inspiracją dla innych tego typu muzeów w całej Polsce” (fragment recenzji prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)

„Oceny merytoryczne prac naukowych z zasady w większym lub mniejszym stopniu są odpowiedziami na pytanie o to, co nowego dana praca wnosi do istniejącego stanu badań. W wypadku recenzowanej książki odpowiedzieć można tylko jedno – bardzo dużo. W znanym mi piśmiennictwie pamięcioznawczym nie ma nic podobnego. Problematyka podjęta przez p. Beatę Nessel-Łukasik stanowi całkowite nowum” (fragment recenzji prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN)