Kobiety na pomniki! Żywy pomnik Aleksandry Piłsudskiej w Sulejówku

Data: piątek, 5 marca 2021

Godzina: 15.00

Miejsce: Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 94, Sulejówek

Wydarzenie niebiletowane

Pomniki stawiane w parkach, na skwerach, przy głównych arteriach komunikacyjnych to rodzaj upamiętnienia, dostrzeżenia. W ten sposób zauważamy ważne dla historii kraju i społeczeństwa osoby. Oddając kawałek sfery publicznej mówimy: wiemy kim byłaś, wiemy co zrobiłaś, to było ważne, to jest ważne i inspirujące dla nas dziś!

Odsłonięcie w Sulejówku prawdziwych pomników Aleksandry Piłsudskiej, Zofii Moraczewskiej czy Heleny Paderewskiej to nie jest proste zadanie możliwe do szybkiego zrealizowania. To, co możemy zrobić, to w sposób symboliczny zwrócić uwagę na fakt, że brakuje w przestrzeni publicznej kobiet. A tym samym ich dokonania są mniej widoczne dla nas wszystkich, którzy z tej przestrzeni korzystamy.

Zapraszamy do udziału w hapenningu, podczas którego postawimy żywy pomnik Aleksandrze Piłsudskiej. Zaznaczymy w ten sposób obecność kobiet w przestrzeni społecznej, publicznej, kulturalnej i politycznej Sulejówka. Zbieramy się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w najbliższy piątek, o godzinie 15:00.

Wydarzenie odbywa się w ramach akcji „Kobiety na pomniki” zorganizowanej przez Fundację im. Julii Woykowskiej. Więcej informacji: https://www.woykowska.org/kobiety-na-pomniki