Kurs dla edukatorów muzealnych

kolaż złożony z trzech zdjęć ukazujących dzieci w różnym wieku w Muzeum Józefa Piłsudskiego w SulejówkuKurs dla przyszłych edukatorów muzealnych to cykl spotkań z kuratorami wystawy stałej z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Częścią kursu jest szkolenie ECHOCAST – moduł „Angażując publiczność”. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę m.in. na temat budowania opowieści, podczas interpretacji zabytków i eksponatów muzealnych. Zdobędą także dodatkowe umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy z grupą.

Harmonogram kursu:

  • spotkania z kuratorami: 11.05 (online), 13.05 (online), 18.05 (stacjonarnie), 20.05 (stacjonarnie) oraz 25.05 (stacjonarnie);
  • szkolenie ECHOCAST: 12.05 (online), 19.05 (stacjonarnie), 26.05 (stacjonarnie).

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny. W ramach egzaminu sprawdzana będzie zarówno wiedza dotycząca wystawy, jak i wiedza historyczna (każdy z uczestników kursu zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy we własnym zakresie, bazując na przekazanych materiałach i wytycznych).

Harmonogram egzaminów:

  • 8.06 – egzamin teoretyczny (pisemny);
  • 9-11.06.2021 – egzamin praktyczny – przeprowadzenie zajęć z grupą szkolną na wystawie (część praktyczna odbędzie się zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasie pandemii).

Cena: 150 zł

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email:
[email protected]

Zgłoszenia należy przesyłać jedynie drogą mailową, do 25 kwietnia 2021 r.

Pobierz: