Kurs edukatorów

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie na edukatorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Uczestnictwo w kursie to:

 • rozległa wiedza o Józefie Piłsudskim i niezwykłych czasach, w których żył,
 • dogłębne poznanie wystawy stałej jednego z najnowocześniejszych muzeów w Polsce,
 • możliwość zdobycia certyfikatu edukatora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i podjęcia pracy w doświadczonym zespole edukatorek i edukatorów.

Harmonogram kursu:

 • do 3 lipca 2022 r. – termin przesyłania formularzy zgłoszeń,
 • 4–6 lipca 2022 r. – wstępna rekrutacja na podstawie formularzy zgłoszeń oraz ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych,
 • lipiec 2022 r. – mailowe przekazanie wszystkim zainteresowanym osobom informacji o zakwalifikowaniu się lub niezakwalifikowaniu się na kurs oraz wysłanie linku do płatności w systemie PayU,
 • 13–15 lipca 2022 r. – spotkania z kuratorami wystawy stałej.

Wszystkie spotkania odbędą się na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w godzinach 9:3015:30.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się pisemny egzamin teoretyczny, w czasie którego sprawdzana będzie wiedza dotycząca wystawy stałej oraz wiedza historyczna (zdobywana we własnym zakresie na podstawie przekazanych wytycznych) oraz egzamin praktyczny, polegający na przeprowadzeniu przez Kandydata/Kandydatkę zajęć z grupą szkolną.

Harmonogram egzaminów:

 • 29 lipca 2022 r. – egzamin teoretyczny (pierwszy termin)
 • 3 września 2022 r. – egzamin teoretyczny (drugi termin) oraz egzamin poprawkowy dla osób, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie;
 • 12 września 2022 r. – egzamin poprawkowy dla osób, które nie zdały egzaminu w drugim terminie
 • druga połowa września 2022 r. – egzaminy praktyczne

Cena kursu: 100 zł

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: [email protected]

Na zgłoszenia czekamy do 3 lipca 2022 r. 


Informujemy, że usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegają zwolnieniu z podatku VAT, gdy są finansowane ze środków publicznych:

 • w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)
 • lub w co najmniej 70% – zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.).

Korzystając ze zwolnienia od podatku należy wypełnić oświadczenie VAT przed dokonaniem płatności za kurs.


Pliki do pobrania: