Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego – Marek Cisek

Książka „Legenda legionów” jest barwną panoramą czynu legionowego czasów pierwszej wojny światowej. Opowiada nie tylko historię walki zbrojnej polskich żołnierzy, ale i drogę powstania tej niezwykłej formacji. Publikację podzielono na 10 rozdziałów, autorami poszczególnych tekstów są historycy, prawdziwi znawcy opisywanych zagadnień m.in. Michał Klimecki, Jacek M. Majchrowski, Marek Cisek czy Tomasz Nałęcz. Książka opisuje nie tylko początki i szlak bojowy Legionów, pokazuje również zmagania legionistów z trudami zwykłego dnia, służbę kobiet. Publikacja została wzbogacona bardzo dużą ilością fotografii, rysunków, plakatów oraz planami bitew sporządzonych na oryginalnych mapach wojskowych. Słowo wstępne do książki napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski, twierdząc, że „przedłożona publikacja istotnie wzbogaci i poszerzy wiedzę dotyczącą tego jakże ważnego okresu w historii Polski”.

Marek Cisek et al., Legenda Legionów. Opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2008