Marszałek Józef Piłsudski – Grzegorz Nowik, Juliusz L. Englert

Józef Piłsudski był jedną z największych postaci w tysiącletnich dziejach Polski. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli są niepodważalne. Organizator polskiego czynu zbrojnego – legendarny komendant I Brygady Legionów, którą poprowadził ku Niepodległej, zwycięski wódz w wojnie 1920 r., główny architekt odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej, wielkiej klasy polityk i mąż stanu. Czyny i myśli Pierwszego Marszałka Polski wciąż dla wielu jego potomnych stanowią wartość żywą, źródło siły, mądrości, patriotycznych postaw, wierności temu, co Polskę stanowi.

Skomponowany z kilkuset zdjęć album to fascynująca relacja o życiu wielkiego Marszałka i jego służbie dla Polski. Bogaty materiał ikonograficzny wzbogaca kalendarium wydarzeń, fragmenty pism, przemówień, rozkazów Józefa Piłsudskiego i wspomnień świadków Jego życia. Całość tworzy sugestywną opowieść o tym wielkim, niezłomnym Polaku.

Juliusz L. Englert, Grzegorz Nowik, Marszałek Józef Piłsudski. Komendant – Naczelnik Państwa – Pierwszy Marszałek Polski, Warszawa 2014 (wydanie trzecie, poprawione i uzupełnione)