Marszałek w kolekcji Zbigniewa Maciejewskiego | Oprowadzanie kuratorskie

Co: oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej
Kiedy: 16 czerwca 2024 (niedziela)
Godzina: 12:00
Bilety: bezpłatne wejściówki do pobrania >> tutaj oraz w kasach w dniu wydarzenia

 

Zbigniew Kajetan Maciejewski (1928-2017) z zawodu był lekarzem-pulmunologiem, który w czasie wolnym pisywał wiersze, malował obrazy oraz gromadził pamiątki związane z Marszałkiem. W tej ostatniej pasji wspierała go także żona, Barbara. W okresie PRL zwalczano pamięć o Józefie Piłsudskim, więc małżonkowie wyrażali swoją niezgodę wobec systemu komunistycznego oraz nadzieję na wolność, gromadząc właśnie piłsudczana.

Przez blisko pół wieku zbiory bogaciły się o obrazy, ryciny, fotografie, rzeźby, plakiety i odznaczenia oraz znaczki pamiątkowe z podobizną Józefa Piłsudskiego. Zatem w mieszkaniu państwa Maciejewskich Marszałek nie był gościem, lecz jednym z domowników. Zgodnie z wolą rodziców – po ich śmierci – kolekcję do naszego Muzeum przekazała córka kolekcjonerów, Anna Maciejewska.

Po ekspozycji czasowej oprowadzi Roman Olkowski – starszy kustosz, Kierownik Działu Zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, historyk, muzealnik, współpracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w odzyskiwaniu dzieł utraconych w czasie II wojny światowej, a także autor wydanej przez ministerstwo publikacji Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (1860-1940 ; 1948). Zarys historyczny i katalog zbiorów (Warszawa 2020).