Mieszkanie Piłsudskich w Łodzi

6 czerwca dyrektor dr Robert Andrzejczyk podpisał finalny akt notarialny zakupu nieruchomości przy ul. Wschodniej 19 w Łodzi. Trzy dni później została ona formalnie przejęta przez komisję odbiorczą.

Rozpoczęliśmy już prace koncepcyjne nad układem funkcjonalnym nieruchomości i przyszłą eskpozycją. Prowadzone są kwerendy archiwalne, muzealne i biblioteczne oraz starania o pozyskanie pierwszego eksponatu – maszyny drukarskiej, takiej jak używał towarzysz „Wiktor”. Następnym krokiem będzie opracowanie programu prac konserwatorskich i uruchomienie procesu projektowego zarówno wnętrz, jak i wystawy.


Całkowity koszt zakupu mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi wynosi 1 408 292 zł.

Zadanie „Wydatki budowlane na zakup i adaptację mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.