Mural z okazji 80 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego

Obchody 80. rocznicy śmierci Marszałka rozpoczęły się 12 maja 2015 r. od prezentacji w centrum Warszawy, na tzw. patelni przy Metrze Centrum, wielkoformatowego muralu z wizerunkiem Piłsudskiego. Podczas inauguracji było można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, które fotograf-rekonstruktor z lat 20. wykonywał camerą obscurą.

Pracownicy i współpracownicy Muzeum pytali przechodniów o to jak postrzegają postać Józefa Piłsudskiego, jakie mają z nim skojarzenia i jaką rolę odgrywa on w dzisiejszych czasach. Muralem umieszczonym w miejscu, przez które codziennie przechodzi 100 tys. osób, Muzeum przypomniało o dziedzictwie Marszałka, zachęcając wszystkich, a szczególnie młodsze pokolenia Polaków, do zastanowienia się nad znaczeniem tej niezwykłej postaci w historii i dla współczesnej Polski.

Obecność Józefa Piłsudskiego w przestrzeni miejskiej Warszawy jest przejawem fenomenu społecznego, który 80 lat po śmierci Marszałka wciąż trwa.

Autorką koncepcji plastycznej muralu była Katarzyna Bakuła. Udział w projekcie debiutującej artystki pokazuje, że Marszałek jest inspiracją także dla twórców młodego pokolenia.

 Józef Piłsudski jest jednym z najbardziej znanych Polaków, a fenomen jego postaci to zjawisko wyjątkowe w polskiej historii. Piłsudski do dzisiaj inspiruje ludzi sztuki i kultury – malarzy, poetów, pisarzy, grafików, dramaturgów. Do jego myśli odwołują się historycy i politycy, ale także internauci na forach i Polacy w swoich rozmowach. Wielkoformatowy mural oraz akcja Co na to Marszałek? były początkiem cyklu całorocznych wydarzeń kulturalno-społecznych organizowanych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pod hasłem Józef Piłsudski 1867-1935. Fenomen społeczny.


Mecenas akcji: Bank Zachodni WBK.