Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprosili muzealników i muzealniczki z całej Polski, a także osoby zainteresowane działaniami ze społecznościami lokalnymi, do udziału w kolejnej edycji „Muzealnego think-tanku”.

Projekt zakładał stworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Podczas spotkań pragniemy tworzyć platformę wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także wspólnie przedyskutować wątpliwości, pytania, wypracować wzajemne rekomendacje. Program think-tanku tworzą dyskusje, warsztaty i wykłady; każdy z uczestników/każda z uczestniczek może wziąć udział w budowaniu programu, zgłaszając własny temat, który chciałby/chciałaby przedyskutować z grupą.

Obecna edycja projektu jest wyjątkowa, ponieważ powstała we współpracy dwóch muzeów, dla których wątek sąsiedztwa jest istotnym elementem działalności. O wyjątkowości edycji przesądza też szczególny czas, w jakim się odbyła: czas społecznej kwarantanny, przeformułowywania dotychczasowych sposobów funkcjonowania, poszukiwania nowych i innych form obecności i relacji.

Podczas „Muzealnego think-tanku” zastanawialiśmy się, jak – w zależności od lokalnych uwarunkowań i lokalizacji muzeum – definiujemy „społeczność lokalną”, jakie przyjmujemy modele pracy, jak budujemy relacje z sąsiedztwem? Co wiemy o społeczności lokalnej i jak korzystamy z tej wiedzy? Czy program naszego muzeum tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb i we współpracy ze społecznością lokalną? Jak w strukturze i priorytetach muzeów plasują się działania sąsiedzkie – czy powinniśmy mieć specjalne komórki, które nieustannie współdziałają z sąsiadami? Jak lepiej kreować wspólną przestrzeń do spotkań i współdziałania? Czym różni się komunikacja i promocja sąsiedzka od standardowych kanałów?

Zastanawialiśmy się także, czy i jak muzea angażują się w lokalne wyzwania, zabierają głos w ważnych dla lokalnej społeczności sprawach, budują partnerstwa i współprace z lokalnymi organizacjami? Jak modele współpracy sąsiedzkiej – tj. lokalnej – wpisać w globalne wyzwania, jak np. wspólne reagowanie na wyzwania ekologiczne? Każdemu z tych zagadnień będzie stale towarzyszyło pytanie, jak na nasze działania wpływa i może wpłynąć w przyszłości doświadczenie pandemii, jak przebudowuje nasze myślenie o sąsiedztwie i jak może przeformułować nasze praktyki?

Zaprosiliśmy pracowników i pracowniczki muzeów oraz osoby zainteresowane sąsiedzkimi inicjatywami do wspólnej refleksji. Podczas kolejnych zjazdów wspólnie przyjrzeliśmy się inspirującym działaniom, wymieniliśmy się praktykami i perspektywami. Liczymy, że think-tankowe spotkania zaowocował nowymi pomysłami na działania lokalne, partnerską współpracą i wspólnym wypracowywaniem rekomendacji na przyszłość. Zwieńczeniem edycji jest cyfrowa publikacja dotycząca tytułowego zagadnienia.

Zjazdy odbyły się w terminach:

  • 21-22 maja 2020 (I zjazd, Muzeum POLIN, Warszawa)
  • 22-23 czerwca 2020 (II zjazd, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
  • 14-15 września 2020 (III zjazd, Muzeum POLIN, Warszawa)

„Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo” towarzyszył przygotowywanej przez Muzeum POLIN wystawie czasowej „Tu Muranów”, która ukazywała wielopoziomową historię, teraźniejszość i scenariusze przyszłości warszawskiego osiedla.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
logotypy: Iceland Liechtenstein Norway grants, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polin

Partner edycji:
logotyp Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku