Muzeum relacyjne

okładka książki
Publikacja w ciekawy, żywy i niekonwencjonalny sposób przedstawia oryginalną koncepcję nowego typu muzeum określoną mianem „muzeum relacyjnego”. Autorzy przybliżają ją i opisują, wykorzystując do tego celu zarówno informacje teoretyczne i aparat naukowy, jak i doświadczenia praktyczne, które stały się udziałem współtwórców Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Książka zapoczątkowuje nową serię wydawniczą – nazwaną Muzeologia – nowe miejsca, która poświęcona ma być programom, teoriom i zdarzeniom dokumentującym powstanie w Polsce nowych muzeów. Zadaniem nowej serii jest zapis muzeów in statu nascendi – rodzaj kroniki idei nieuniknionej muzealizacji naszego świata.


Kup książkę online>>


Muzeum relacyjne to próba uchwycenia i zapisu kilkuletniego procesu krystalizowania się koncepcji i metod działania w otoczeniu nowo powstającego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nie jest to zatem ani teoretyczny podręcznik, ani katalog dobrych praktyk. To wielowątkowa narracja, którą rozpisaliśmy na kilka głosów po to, aby ukazać w jednym miejscu różne wymiary stopniowego kształtowania społecznego oddziaływania nowoczesnego muzeum na jego własny ekosystem w odwołaniu do różnych koncepcji muzeum jak i do własnych praktyk i doświadczeń.

Janusz Byszewski
Beata Nessel-Łukasik
(autorzy)

Atrakcyjny tytuł, ciekawe teksty, dynamiczna formuła, liczne odniesienia do współczesnej humanistyki, wszystko to sprawia, że książkę czyta się dobrze, nawet zostawia ona u czytelnika poczucie niedosytu.

Prof. Grzegorz Dziamski

Autorzy zdają sobie sprawę, że ich koncepcja jest w znacznym stopniu oryginalna i nie może oprzeć się na gotowym języku opisu. Dlatego poszukują nowych kategorii, nowych terminów, nowych metafor, by wyzwolić się ze standardów zastanego dyskursu w tej dziedzinie. Koncepcja muzeum relacyjnego zostaje dzięki temu przedstawiona ze świeżością i odkrywczością odpowiadającymi jej oryginalności.

Prof. Grzegorz Godlewski

Zarys powstania muzeum relacyjnego jest niezwykle cennym przykładem tego, jak w praktyce powinna wyglądać praca z muzealną publicznością i sąsiedztwem. Stanowi unikalny w polskiej perspektywie proces kształtowania nowego typu doświadczenia muzealnego wychodzącego daleko poza próg budynku i zwiedzanie ekspozycji.

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek

Autorzy: Janusz Byszewski, Beata Nessel-Łukasik
Opracowanie graficzne: Mariusz Libel
Autor wstępu: Robert Supeł
Autorka posłowia: Iwona Kurz
Wydawcy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku/Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Objętość: 182 strony
Format: 240×240 mm
Oprawa: twarda z obwolutą
Data premiery: 9 listopada 2020 r.


Kup książkę online (wersja angielska)>>