Nieznane raporty o wojnie 1920. Misje ententy w Polsce (online)

Przedstawiciele misji dyplomatycznych w Polsce w 1920 r.

Kiedy: wtorek, 3 sierpnia 2021 r.
Godzina: 19.00
Online na Youtube
Bezpłatne

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wydało książkę „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją 1920”. Zawiera ona niepublikowane wcześniej raporty z przełomowego okresu wojny (od kwietnia do października 1920 roku), sporządzone przez przedstawicieli Francji i Wielkiej Brytanii oraz amerykańskiego attaché wojskowego. Książka jest owocem wieloletnich kwerend źródłowych prowadzonych w archiwach w Paryżu, Londynie i Maryland w Stanach Zjednoczonych.

Informacje i opinie przedstawicieli zagranicznych misji wojskowych będą przedmiotem debaty prowadzonej przez autorów książki oraz znawców problematyki. Istotny wątek raportów stanowi ocena zdolności bojowej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, postawy żołnierza, metod walki i dowodzenia, a także opinie – jakże trafne – dotyczące autorstwa planu strategicznej Bitwy Warszawskiej, roli Józefa Piłsudskiego w jego powstaniu oraz bezpośrednim dowodzeniu wojskami. Czy doświadczenia wojskowych brytyjskich, francuskich i amerykańskich zdobyte na frontach Wielkiej Wojny, w trakcie długotrwałych walk pozycyjnych, miały wpływ na ich ocenę przebiegu działań wojennych i decyzji polskiego dowództwa w wojnie polsko-bolszewickiej o zupełnie innym charakterze? W debacie przeanalizowany zostanie stosunek państw ententy i ich przedstawicieli wojskowych do odrodzonej Rzeczpospolitej oraz do konfliktu zbrojnego z bolszewicką Rosją.

O książce „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją” rozmawiać będą:

Anna Maria Dyner – prowadząca debatę, analityczka ds. Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują rosyjską polityką bezpieczeństwa, rolę Rosji na obszarze postsowieckim oraz politykę wewnętrzną i zagraniczną Białorusi. Ukończyła Instytut Nauk Politycznych oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentką programu Departamentu Stanu International Visitor Leadership Program. W 2008 r. otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.

prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierował Zespołem Upowszechniania Tradycji oraz Komisją Symboliki Wojskowej w MON, b. wykładowca UKSW, wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz z-ca dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych. Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej, („Odrodzenie Rzeczpospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego”, cz. I–II), kieruje zespołem wydającym dokumenty wojny 1918–1920. Laureat nagrody im. prof. Jerzego Łojka oraz dwukrotnie nagrody „Klio” Porozumienia Wydawców Książki Historycznej za monografię polskiego radiowywiadu: „Zanim złamano ENIGMĘ … Rozszyfrowano REWOLUCJĘ”.

prof. Janusz Odziemkowski – przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Obrony Narodowej, gdzie uruchomił i kierował katedrą europeistyki. Był Przewodniczącym Rady Kombatanckiej, członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a także Kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zajmuje się badaniem historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, historią polityczną, dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX stulecia, a także historią wojskowości i konfliktów zbrojnych. Laureat wyróżnienia Klubu Jagiellońskiego przyznawanego historykom zajmujących się dziejami najnowszymi.

dr Marek Tarczyński – historyk wojskowości, zajmuje się dziejami polskich walk o niepodległość w XIX w., wojną Polski z bolszewicką Rosją 1918 -1920 oraz sprawą zbrodni katyńskiej. Autor m.in. monografii „Generalicja Powstania Listopadowego”, „Cud nad Wisłą. Bitwa warszawska 1920”, współautor syntezy „Powstanie Listopadowe…”; w latach 1985 – 1993 redaktor naczelny „Wojskowego Przeglądu Historycznego”; od 1992 r. redaktor naczelny „Zeszytów Katyńskich”; wieloletni kierownik Zespołu, publikującego dokumenty operacyjne do wojny Polski z bolszewicką Rosją; nagradzany nagrodami: MON III st., Sekretarza PAN, ministra NiSzW, dwukrotnie Varsawianów, im. Jerzego Łojka, im. Jerzego Skowronka.

dr Bogusław Winid – pełnomocnik do spraw przewodnictwa Polski w OBWE w roku 2022. Były doradca Prezydenta RP do spraw zagranicznych, podsekretarz stanu w MON i w MSZ, ambasador RP w NATO oraz w ONZ. Jako ambasador RP w ONZ koordynował w Nowym Jorku kampanię wyborczą na rzecz elekcji Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Autor książek: „W cieniu Kapitolu. Dyplomacja polska wobec Stanów Zjednoczonych Ameryki, 1919-1939”, „Santiago 1898”, „Rozszerzenie NATO w Kongresie Stanów Zjednoczonych, 1993-1998”. Jego pasją jest poszukiwanie i odzyskiwanie dzieł sztuki oraz militariów utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej.

Współautorami książki „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją” są prof. Janusz Cisek, prof. Grzegorz Nowik i dr Marek Tarczyński. Książka jest dostępna w muzealnym sklepie stacjonarnym, a od sierpnia także internetowym.

Kup książkę „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją” online!


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Wydarzenie współorganizowane przez: