O muzeum

 Józef Piłsudski z rodziną przed dworkiem Milusin, ok. 1926 r.

W przeddzień 90. rocznicy odzyskania niepodległości, 10 listopada 2008 r., w dawnym domu Marszałka w Sulejówku, umowę w sprawie utworzenia Muzeum podpisali: Jadwiga Jaraczewska, córka Marszałka oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski.


Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to instytucja powstająca w partnerstwie publiczno-prywatnym. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego udostępniła posiadane grunty, budynki i ponad 1,5 tysiąca pamiątek osobistych po Józefie Piłsudskim. Wniosła też wizję i koncepcję przyszłego kompleksu muzealno-edukacyjnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewnia fundusze na bieżącą działalność Muzeum, a środki na budowę nowego kompleksu muzealno-edukacyjnego zostały zapisane w Wieloletnim Programie Rządowym.

Misją Muzeum jest wszechstronne ukazanie wielowymiarowości Józefa Piłsudskiego, a także upowszechnianie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia, wyznawanych przez Józefa Piłsudskiego wartości – dumy narodowej i postawy patriotycznej, poświęcenia w pracy i walce oraz szacunku dla polskich tradycji. Poprzez programy edukacyjne i akcje społeczne przybliżamy pamięć o przeszłości i dziedzictwie Marszałka, a także staramy się zachęcać do refleksji na temat współczesnego świata. Muzeum jest przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy wciąż ważne i aktualne dla Polaków.

Jako instytucja kultury Muzeum uwzględnia dynamicznie zmieniający się w ostatnich latach model uczestnictwa w kulturze. W tym procesie muzea zajmują szczególną rolę, w coraz większym stopniu stając się instytucjami łączącymi wiele funkcji, spośród których jednymi z najważniejszych są edukacja i budowanie społeczności poprzez współtworzenie i aktywne uczestnictwo. Muzeum wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, prowadząc działalność w skali lokalnej i ogólnopolskiej, integrując wokół Muzeum kolejne grupy odbiorców.

W sąsiedztwie dworku Milusin  powstanie nowoczesny budynek muzealno-edukacyjny, łączący w sobie funkcje wystawiennicze, edukacyjne i animacyjne. Nowy budynek, którego sercem będzie multimedialna narracyjna wystawa stała, w dużej mierze oparta na eksponatach z epoki, jest uzupełnieniem historii opowiadanej przez autentyczne otoczenie  historycznego dworku Milusin. Wystawa podzielona będzie na pięć galerii chronologicznych: Ziuk, Wiktor, Komendant, Naczelnik i Marszałek, oraz szóstą galerię – Symbol – odnoszącą się do pamięci o Józefie Piłsudskim, pozostawionego przez niego dziedzictwa, a także do istniejących wokół postaci mitów i symboli.

Wystawę stworzą największy projektant przestrzeni muzealnych na świecie i czołowe polskie firmy, które zwyciężyły w konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej. 9 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisana została umowa z konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA Sp. z o.o. i Platige Image SA.


Komunikat:

W związku z budową kompleksu muzealno – edukacyjnego dworek „Milusin” jest niedostępny dla zwiedzających.