O Muzeum

 Józef Piłsudski z rodziną przed dworkiem Milusin, ok. 1926 r.

Cel statutowy Muzeum powinien być osiągany przez kontakt i dialog z odbiorcami, z uszanowaniem ich różnorodnej osobowości, a czasem odrębnego punktu widzenia

— Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska

Ideą Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości, idei walki o niepodległość i pracy nad budową państwa.

Muzeum przybliża, przywraca i propaguje pamięć o życiu, dokonaniach i dziedzictwie Marszałka poprzez działalność naukową, wystawienniczą, wydawniczą oraz programy edukacyjne i społeczne. Jest przestrzenią, w której historia i tradycja inspirują do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla Polaków. Muzeum gromadzi zabytki i przedmioty związane z Józefem Piłsudskim, a także z epoką, w której żył i działał. Zbiory obejmują okres od powstania styczniowego do końca życia Piłsudskiego, a także świadectwa pamięci o Marszałku, aż po dzień dzisiejszy.

Muzeum prezentuje nowoczesny model uczestnictwa w kulturze. Jest instytucją aktywną na wielu polach, poczynając od społeczności lokalnej po środowiska ogólnopolskie. Ulokowane jest w leśnym parku o powierzchni 4 ha. Trzy zabytkowe budynki i jeden nowy, tworzą kompleks muzealny, którego serce bije w dworku „Milusin”, a źródło wiedzy znajduje się na wystawie stałej w nowym budynku.

infografika mówiąca, że powierzchnia wystawy stałej ma 2100 metrów kwadratowych, park kulturowy ma 4 hektary, hala wystawy stałej jest 11 metrów pod ziemią, jeden blok ażurowej elewacji budynku waży 400 kilogramów, do budowy zużyto 5600 metrów sześciennych betonu architektonicznego, pomocnicza powierzchnia budynku liczy 1800 metrów kwadratowych, a usługowa powierzchnia 5800 metrów kwadratowych