Kompleks muzealny

Józef Piłsudski to jedna z najważniejszych postaci polskiej historii – budowniczy polskiej niepodległości, Pierwszy Marszałek odrodzonej Rzeczypospolitej i Wódz Naczelny zwycięskiej armii broniącej Europy Zachodniej przed bolszewicką Rosją w 1920. Muzeum poświęcone jego życiu i działalności powstaje w Sulejówku pod Warszawą. Nowy budynek, zlokalizowany w parku, odpowiada roli społecznej i publicznej, jaką ma pełnić ta nowoczesna instytucja. Obiekt położony niedaleko Warszawy, w zielonym, zacisznym Sulejówku, ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Muzeum. Będzie to nowe miejsce, mogące przyjąć i obsłużyć gości w szacowanej na podstawie badań liczbie od 100 do 180 tys. osób rocznie. Roli tej – przyjęcia dziesiątków tysięcy zwiedzających w ciągu roku – nie jest w stanie sprostać ogród historyczny z jego obiektami ze względu na ich kameralny charakter. Podwarszawski Sulejówek, wpisujący się w coraz bardziej pożądany dziś model slow life, jest odpowiedzią dla wszystkich szukających ucieczki od zgiełku wielkiego miasta, pragnących spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Muzeum ma być przestrzenią, która stwarza dobre warunki do głębszej refleksji oraz stanowi wyjątkowe miejsce spotkań wokół historii.

W ramach inwestycji, której generalnym wykonawcą jest firma PORR Polska Construction SA, a projektantem PIG Architekci Sp. z o.o., powstanie nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W jego skład wejdzie część historyczna (Drewniak – pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku, dworek Milusin – dom rodziny Piłsudskich w Sulejówku – dar żołnierzy dla ich wodza; Willa Bzów – dawna adiutantura; ogród i tereny zielone) oraz nowy budynek z narracyjną wystawą stałą spełniający funkcje muzealne, edukacyjne i animacyjne. Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem zarówno budowę nowego obiektu muzealno-edukacyjnego, jak i rewitalizację zabytkowych budynków oraz rewaloryzację terenów zielonych.

Na działce udostępnionej przez władze Sulejówka, w sąsiedztwie zabytkowego dworku Milusin, powstanie nowoczesny budynek muzealno-edukacyjny o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m2. Centralnym punktem w nowym budynku będzie usytuowana pod ziemią narracyjna wystawa stała. Autorami koncepcji architektonicznej są Radosław Kacprzak i Krzysztof Jaraczewski. O motywacjach towarzyszących umieszczeniu ekspozycji stałej w podziemnej sali opowiada dyrektor Muzeum, Krzysztof Jaraczewski:

Koncepcja kompleksu muzealnego oparta jest na dwóch filarach Muzeum: dworku Milusin oraz nowym budynku Muzeum z nowoczesną przestrzenią wystawową. Kompleks muzealno-edukacyjny został zaprojektowany tak, aby był nierozłącznie powiązany z domem rodzinnym Piłsudskiego, jego unikalną atmosferą, a także otaczającym go lasem i ogrodem. Z tego powodu – aby nie zdominować wielkością dworku – większa część kubatury nowego Muzeum zostanie ukryta pod ziemią, a część naziemna będzie wtopiona w zieleń.

W części podziemnej znajdą się oprócz wystawy stałej: strefa edukacyjna, magazyn zbiorów oraz pomieszczenia techniczne. Nad ziemią powstaną dwie połączone ze sobą bryły architektoniczne, o wysokości 12 m, mieszczące m.in. salę wielofunkcyjną, w której odbywać się będą wystawy czasowe, konferencje i debaty, strefę obsługi gości, restaurację oraz część biurową.

Kompleks muzealno-edukacyjny utworzy unikalne w skali całego kraju połączenie kameralności historycznego dworku i terenów wokół niego z nowoczesnością publicznej przestrzeni nowo powstającego budynku. Ideą, wyrażoną także przestrzennie, jest współistnienie tych dwóch „serc” Muzeum. Dla zwiedzających jedna wizyta ma być okazją do kontaktu z wiedzą o Piłsudskim i z dziedzictwem polskiej niepodległości.

Kompleks będzie rodzajem „parku kulturowego”, o łącznej powierzchni ok. 4 ha. Projektowany przekaz narracyjny, związany nie tylko z biograficzną wystawą stałą, rozpisany jest na całą sekwencję elementów i wrażeń, wynikającą ze ścieżki zwiedzania. Składają się na nią: droga do Muzeum przez teren tzw. enklawy historycznej miasta Sulejówek, gdzie zwiedzający mogą zapoznać się z historią innych słynnych mieszkańców miasta, polityków II RP; ścieżka przez park Muzeum, pozwalająca poczuć niezwykły klimat zielonego letniska Sulejówek; przestrzenie wewnątrz Muzeum wraz z wystawą stałą, dające możliwość zapoznania się z życiem i dokonaniami Józefa Piłsudskiego, a także droga przez historyczny ogród Piłsudskich połączona z wejściem do dworku Milusin, gdzie żył i pracował Marszałek, pozwalająca przenieść się do świata sprzed lat i poczuć niezwykły genius loci tego miejsca.