Odkryj Sulejówek

Odkryj Sulejówek to program aktywizujący i integrujący społeczność lokalną wokół Muzeum. Jego uczestnikami są zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli, którzy mają ochotę poznać bliżej historię swojego miasta i włączyć się w proces tworzenia Muzeum.

Celem tego wieloletniego programu muzeum realizowanego od 2013 r. jest zbudowanie społeczności lokalnej wokół nowo powstającej instytucji kultury oraz stworzenie razem z mieszkańcami miasta przestrzeni do realizacji wspólnych programów. W ramach różnych działań, warsztatów filmowych (dziecięca animacja o dworku „Milusin”) i fotograficznych (projekty: „Oswoić przestrzeń” i „Sulejówek w obiektywie”) oraz spotkań z pasjonatami mikrohistorii (cykl „Moje miasto. Moja historia”), wspólnie poszukujemy śladów pamięci stanowiących o wyjątkowości Sulejówka.

Z odnalezionych skrawków opowieści o dawnych mieszkańcach miasta i przy wykorzystaniu różnorodnych środków wyrazu (fotografii, animacji, nagrań audio i video) razem z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi tworzymy własne obrazy Sulejówka oraz portrety ludzi związanych z tą miejscowością, które w atrakcyjnej formie (miejskie audioprzewodniki, questingi) pozwalają odkryć to miejsce także innym osobom. W ten sposób krok po kroku, wspólnie z mieszkańcami kreujemy przestrzeń, w której historia lokalna ma łączyć różne pokolenia oraz umacniać więzi i relacje pomiędzy muzeum a lokalną społecznością.


POSŁUCHAJ AUDIOPRZEWODNIKA PO SULEJÓWKU:

POSŁUCHAJ AUDIOPRZEWODNIKA PO SULEJÓWKU – MIŁOSNEJ:


Jeśli chcesz, możesz do nas dołączyć i wziąć udział w naszych działaniach, podczas których poszukujemy kolejnych archiwaliów i nowych form wyrazu dla interpretacji odkrytych przez nas historii.

MAPA SULEJÓWEK                        MAPA SULEJÓWEK – MIŁOSNA


Równolegle do działań z lokalną społecznością są prowadzone badania społeczne. Poszerzają one wiedzę na temat Józefa Piłsudskiego, Sulejówka, jego mieszkańców oraz roli muzeum. Są realizowane w ramach udziału muzeum w programach przygotowywanych przez organizacje pozarządowe (projekt „Latający animatorzy kultury i latający socjologowie dla muzeum” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”) oraz instytucje samorządowe (projekt „Zbadaj Kulturę” Mazowieckiego Instytutu Kultury), jak również dzięki stałej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.


W roku 2017 zostały zorganizowane międzypokoleniowe warsztaty twórcze, których efektem był teatr uliczny „Szafa”. Działanie zostało nagrodzone wyróżnieniem Sybilla 2017 w kategorii projekt edukacyjny. Pracę mieszkańców możecie zobaczyć na poniższym materiale filmowym oraz na muzealnym kanale You Tube.


W czerwcu 2018 roku uczestnicy warsztatów, wspólnymi siłami odtworzyli drewniany żuraw do ogrodu dworku „Milusin”. 

DOŁĄCZ DO NAS!


Partnerzy projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka