Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918-1922. Część II – Grzegorz Nowik

okładka książki

Działania Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego, zwanego irredentystycznym (niepodległościowym), prowadzone podczas Wielkiej Wojny w latach 1914-1918, doprowadziły do wywołania sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i odbudowy państwa polskiego. Miały one wpływ nie tylko na „przyspieszenie procesu historycznego”, ale także odwrócenie jego biegu w stosunku do wydarzeń z przełomu XVIII i XIX w., prowadzących do upadku państwa. Odradzanie się Rzeczypospolitej w drugiej dekadzie XX w. poczęło się toczyć w odwrotnym porządku, w odwrotnym kierunku w stosunku do sekwencji wydarzeń związanych z jej upadkiem i rozbiorami, gdy państwo polskie znikało sukcesywnie z mapy Europy. To, co obserwujemy od 1914 r., poprzez akt 5 listopada 1916 r., a szczególnie od jesieni 1918 – aż do 1922 r. r., jest przeciwieństwem tamtego procesu, jest wyłamaniem się państwa z niebytu, jego jednoczeniem i wykreślaniem granic. (ze wstępu)

Zachęcamy do przeczytania obszernej recenzji książki na blogu Muzeum.

Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918-1922. Część II, Warszawa 2020