Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą

 

W piątek, 28 lipca 2023 r., Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dotację celową inwestycyjną na „Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą”.

Szczegółowy zakres zadania to przebudowa i odtworzenie mieszkania Józefa Piłsudskiego przy ul. Wschodniej w Łodzi, w tym roboty budowlane i prace konserwatorskie, nadzory inwestorskie i ekspertyzy, prace dodatkowe, w tym odtworzenie pieców kaflowych oraz zewnętrznych drzwi pożarowych, koszty zakupu piwnic wraz z opłatami notarialnymi celem zbudowania fundamentu pod podnośnik dla osób z niepełnosprawnych. A także dotyczące wystawy: części scenograficznej, w tym wykonanie i zakup replik elementów wyposażenia oraz część multimedialna wystawy, w tym zakup sprzętu.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zadanie: Odtworzenie dawnego mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi i utworzenie w nim oddziału muzealnego z wystawą stałą

DOFINANSOWANIE
4 536 430 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
4 536 430 zł