„Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” – debata online w 100. rocznicę III Powstania Śląskiego

Biuro Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku serdecznie zapraszają na debatę historyczną online! 20 maja 2021 r. o godz. 18.00 w przestrzeni pawilonu kulturalnego „Niepodległa. Miejsce spotkań” naukowcy porozmawiają na temat: „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie”. Wydarzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube, profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań i na stronie niepodlegla.gov.pl.

III POWSTANIE ŚLĄSKIE A ŻYCIE CODZIENNE W REGIONIE

20 maja 2021 roku odbędzie się kolejna debata historyczna Biura Programu „Niepodległa” i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wydarzenie zatytułowane „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” będzie próbą odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie Ślązaków w czasie III Powstania Śląskiego – czym się zajmowali, jak żyli, jaki wpływ na ich losy miały powstańcze walki? Próbując opisać ówczesną codzienność prelegenci poruszą tematy takie jak m.in. wielokulturowość terenów śląskich i funkcjonowanie obok siebie ludzi mówiących różnymi językami i tło społeczne wydarzeń z 1921 roku.

W czasie debaty pojawią się również kwestie związane z pamięcią o powstaniach śląskich: ich dziedzictwie, istniejących upamiętnieniach walk i bohaterach – tych powszechnie kojarzonych, a także zupełnie nieoczywistych, mało znanych postaciach.
Debata odbędzie się 20 maja 2021 o godz. 18:00. Transmisja online z pawilonu „Niepodległa. Miejsce Spotkań” dostępna będzie na kanale YouTube, profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań i na stronie niepodlegla.gov.pl.

Debata „Powstania śląskie a życie codzienne w regionie” jest częścią obchodów 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

W debacie uczestniczą: 

  • dr. Małgorzata Tkacz-Janik – kulturoznawczyni, specjalistka ds. kulturowego dziedzictwa niematerialnego. Twórczyni społecznego projektu uczczenia 160-lecia urodzin Janiny Omańkowskiej, przyjętego przez Sejmik Śląski na lata 2019-2022. Autorka wystawy „SĄSIADKI” i filmu o posłankach Sejmu Śląskiego. Bada ślady historii kobiet w dziejach Górnego Śląska. Współzałożycielka Stowarzyszenia Szlakiem Kobiet
  • dr. hab. Maciej Fic – dyrektor Instytutu Historii oraz indywidualnych studiów nauczycielskich w Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego, badacz historii Polski XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska); problematyki kształcenia i popularyzacji wiedzy historycznej. Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEiN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, zastępca redaktora „Wieków Starych i Nowych” oraz „Śląskiego Almanachu Powstańczego”. Współautor i współredaktor „Słownika Powstań Śląskich”.
  • prof. Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Kierował Zespołem Upowszechniania Tradycji oraz Komisją Symboliki Wojskowej MON, były wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni redaktor naczelny „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” oraz zastępca dyrektora Wojskowego Biura Badań Historycznych. Zajmuje się badaniem dziejów najnowszych, historii harcerstwa, wojskowości i myśli politycznej.
  • prof. Janusz Odziemkowski – przewodniczący Rady Naukowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Obrony Narodowej, w której uruchomił Katedrę Europeistyki i kierował nią. Były przewodniczący Rady Kombatanckiej, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, były kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zajmuje się badaniem historii powszechnej oraz historii Polski XIX i XX wieku, historią polityczną, dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX stulecia

Prowadzący:

  • dr Łukasz Jasina – historyk, publicysta i filmoznawca. Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Sekretarz Redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”. Prowadzi autorskie programy filmowo-historyczne w TVP Kultura, Radiu Lublin, Radio dla Ciebie oraz KLUB TRÓJKI w Polskim Radio.