Rok Aleksandry Piłsudskiej – dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Zakres zadania dofinansowywanego/realizowanego ze środków finansowych Ministra: przygotowanie projektu i produkcja wystawy (w tym: tłumaczenie, zakup niezbędnych materiałów), wernisaż i promocja wystawy, program edukacyjny (zakup usług i materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe niezbędne do realizacji całościowego programu popularyzującego postać Aleksandry Piłsudskiej w formie zajęć i wydarzeń edukacyjnych, podcastów i debaty), Przygotowanie i druk wydawnictw.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KUTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEO
Zadanie: Rok Aleksandry Piłsudskiej

DOFINANSOWANIE
222 000 zł 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
222 000 zł