„Świat wokół Marszałka”

„Świat wokół Marszałka” jest nieregularnym czasopismem nawiązującym formą do międzywojennych gazet codziennych. Pierwszy numer ukazał się w maju 2015 r., ostatni do tej pory wydany, z września 2017 r, nosi numer 8. Znaleźć w nim można artykułu dotyczące bieżącej działalności Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, przebiegu budowy oraz popularyzujące wiedzę o Marszałku i czasach, w których żył. „Świat wokół Marszałka” jest kontynuacją wydawnictwa o podobnym charakterze, jednak skoncentrowanym na Legionach Polskich: „Kuriera Legionowego”, którego jedyne dwa numery ukazały się w 2014 r.

Gazeta jest bezpłatna.

Wszystkie numery „Świata wokół Marszałka” są dostępne w wersji cyfrowej tutaj >>