Szkoły ponadpodstawowe

Walka słowem – od konspiratorów z PPS-u do „Solidarności”

Druki zrewolucjonizowały świat, a słowo pisane od wieków wspierało każdą rewolucję i wielkie historyczne zmiany. Wiedział o tym Józef Piłsudski, który pod pseudonimem „Wiktor” wraz z innymi działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej założył tajną drukarnię. „Bibuła” miała obudzić społeczeństwo do walki o zmianę warunków pracy i o niepodległość kraju. Niecałe sto lat później Polacy po strajkach robotników stworzyli antykomunistyczne organizacje i zaczęli zakładać kolejne konspiracyjne drukarnie. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co wspólnego miał Józef Piłsudski z podziemiem antykomunistycznym, a dzięki eksponatom na wystawie i materiałom źródłowym poznają historię tajnych drukarni
na ziemiach polskich.

Wojna 1920 roku: pamięć i zapomnienie

Podczas zajęć uczniowie z pomocą zabytków sprzed 100 lat poznają losy Polek i Polaków oraz miejsc związanych z wojną 1920 roku. Spróbujemy zrekonstruować, jak te same wydarzenia mogły wyglądać z perspektywy Naczelnego Wodza, szeregowego żołnierza na froncie, lekarki czy matki zostającej w domu z dziećmi. Zastanowimy się także, czy i jak Polacy pamiętają o tamtej wojnie i dlaczego pamięć o historii jest tak ważna dla państw i narodów.

I cóż po poecie w czasie marnym?

Artysta tworzy nie tylko w czasach pokoju, lecz także w czasie wojny. Jako żołnierz walczy z bronią w ręku, jako artysta walczy piórem, pędzlem czy aparatem, ale także upamiętnia i rejestruje to, co widzi. Nie wszyscy byli na froncie, niektórzy tworzyli propagandowe dzieła na zlecenie państwa – jak powinniśmy patrzeć na taką sztukę? Na zajęciach poznamy historie ludzi i dzieł, związanych z wojną polsko-bolszewicką.