Szkoły ponadpodstawowe

Walka słowem – od konspiratorów z PPS-u do „Solidarności”
Druki zrewolucjonizowały świat, a słowo pisane od wieków wspierało rewolucje i wielkie historyczne zmiany. Wiedział o tym Józef Piłsudski, który pod pseudonimem „Wiktor”, wraz z innymi działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej, założył tajną drukarnię. „Bibuła” miała obudzić społeczeństwo do walki o zmianę warunków pracy i o niepodległość kraju. Niecałe sto lat później Polacy po strajkach robotników stworzyli antykomunistyczne organizacje i zaczęli zakładać kolejne konspiracyjne drukarnie. Uczestnicy zajęć dowiadują się, co wspólnego miał Józef Piłsudski z podziemiem antykomunistycznym, a dzięki eksponatom z wystawy i materiałom źródłowym poznają historię tajnych drukarni na ziemiach polskich.

Wojna 1920 roku: pamięć i zapomnienie
Podczas zajęć uczniowie z pomocą przedmiotów z epoki poznają losy Polek i Polaków oraz miejsc związanych z wojną 1920 roku. Próbują zrekonstruować, jak te same wydarzenia mogły wyglądać z perspektywy Naczelnego Wodza, szeregowego żołnierza na froncie, lekarki czy matki zostającej w domu z dziećmi. Zastanawiają się także, czy w polskim społeczeństwie wciąż pamięta się o tamtej wojnie i dlaczego świadomość własnej historii jest tak ważna dla państw i narodów.