I Turniej Debat Historycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1 XII 2018 r.)