Turniej Debat Parlamentarnych o dwudziestoleciu międzywojennym

uczestnicy turnieju - zdjęcie grupowe13 i 14 listopada, w ramach obchodów Święta Niepodległości, w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbył się pierwszy w Polsce turniej debat historycznych w formacie BP (brytyjskiej debaty parlamentarnej). W turnieju wzięło udział szesnaście dwuosobowych drużyn z całej Polski, wybranych spośród trzydziestu zgłoszonych.

Uczestnicy w zróżnicowanym wieku (od 17 do 28 lat) debatowali na tematy zawarte w trzech tezach otwartych, dwóch zamkniętych oraz tezie finałowej.

Tezy turnieju:

  • Ta Izba jako współczesna polska lewica, wykorzystywałaby przeddrugowojenną Polską Partię Socjalistyczną w budowaniu swojej tożsamości i pozyskiwaniu elektoratu.
  • Jest grudzień roku 1923. Ta Izba, jako nowy polski minister skarbu, jako priorytet stawiałaby finansowanie potrzeb polskiej gospodarki poprzez zagraniczne inwestycje (np. emisje akcji i sprzedaż udziałów istniejących spółek skarbu państwa czy zachęcanie do zakładania nowych firm) ponad finansowanie ich poprzez pozyskiwanie pożyczek kapitałowych.
  • Jest rok 1926. Ta izba, jako Józef Piłsudski, przeprowadziłaby przewrót majowy.
  • Ta Izba uważa, że państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, powstałe po I wojnie światowej, powinny od początku budować swoją państwowość w oparciu o ustrój autorytarny, a nie demokratyczny.

Teza finałowa:

  • Ta Izba uważa, że państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, powstałe po I wojnie światowej, powinny od początku budować swoją państwowość w oparciu o ustrój autorytarny, a nie demokratyczny.

Tezy zostały opracowane przez sędziów głównych turnieju: Krzysztofa Jaronia, Karola Węglewskiego i Szymona Rębowskiego.

Turniej, któremu towarzyszyła znakomita atmosfera i ogromne emocje, wygrała drużyna z Krakowa: Paweł Sieprawski i Stanisław Macura z Klubu Debat Parlamentarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Finał novice (drużyny debatujące do roku) wygrali Martyna Rajchel i Jan Stępniewski z Klubu Debat Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najlepszym mówcą całego turnieju został Michał Kowalski z Klubu Debat Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękujemy za udział w zmaganiach turniejowych wszystkim drużynom i gratulujemy zwycięzcom!