Unikatowy mundur trafił do zbiorów muzeum

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wzbogaciło się o unikatowy mundur polskiego ochotnika do Armii Polskiej we Francji – Bronisława Gozdowskiego. Jest to dar Anny Gozdowskiej- Scheil, zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych. W liście do muzeum wyraziła zadowolenie, że po stu latach mundur jej ojca trafia do Polski, we właściwe miejsce.

Przewiezieniem daru do Polski zajął się konsulat RP w Chicago. 29 czerwca minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz przekazał zastępcy dyrektora muzeum, Robertowi Supłowi, mundur, a także wchodzące w skład daru dokumenty służby Gozdowskiego w polskim wojsku i fotografie.

Minister Czaputowicz powiedział, że tego rodzaju dary są nieocenioną pomocą w procesie odzyskiwania zbiorowej pamięci i odbudowy tożsamości kulturowej i narodowej.
Robert Supeł stwierdził, że najbardziej cieszą dary, które mają za sobą opowieść rodzinną, opowieść o bohaterze. Mówiąc o darach dla muzeum, zauważył, że, choć wciąż jest ono w budowie stało się już instytucją zaufania publicznego.

Wśród dokumentów Bronisława Gozdowskiego znajduje się dyplom odznaczenia – Krzyża Żołnierzy Polskich z Ameryki, ustanowionego przez Józefa Piłsudskiego w 1920 r. i podpisany przez niego, a także dyplom uznania ministra spraw wojskowych, wydany z okazji demobilizacji.

 

Muzeum dziękuję za nieocenioną pomoc wnukowi Bronisława Gozdowskiego Panu Paul Scheil oraz Panu Pawłowi Stec.

 


Bronisław Gozdowski, urodził się w 1875 r. w Gozdowie na Mazowszu, w zaborze rosyjskim. Emigrował do Stanów Zjednoczonych w 1906 r. Zamieszkał w Detroit. Był jednym z ponad 20 tys. polskich ochotników z Ameryki do formowanej się we Francji Armii Polskiej, dowodzonej przez gen. Józefa Hallera. Armia ta została przetransportowana do kraju w 1919 r. i brała udział w wojnie z bolszewicką Rosją, a także w wojnie polsko-ukraińskiej. Gozdowski służył w szeregach polskiego wojska od października 1917 r. do grudnia 1920 r. Był kapralem. Po demobilizacji powrócił do Stanów Zjednoczonych. Zmarł w 1949 r.