VII Turniej Debat Historycznych

8 szkół, 9 drużyn, 10 sędziów, 3 rundy eliminacyjne zakończone debatą finałową – to kolejny już – VII Turniej Debat Historycznych.

4 grudnia 2021 r. odbył się VII Turniej Debat Historycznych w formule on-line, zorganizowany dla 8 szkół z całej Polski, biorących udział w Programie Klubów Debat Historycznych. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem turnieju czuwali wyszkoleni sędziowie, którzy zwracali uwagę na wiedzę historyczną i umiejętności debatanckie uczestników oraz osoby odpowiadające za działanie platformy Mixidea, za pomocą której został przeprowadzony turniej on-line.

Podczas VII Turnieju uczestnicy debatowali na następujące tematy:

 • „Ta izba uważa, że wojnę polsko-bolszewicką można uznać za militarny i polityczny sukces Józefa Piłsudskiego”.
 • „Ta izba uważa, że 11 listopada powinniśmy kontynuować międzywojenne tradycje centralnych obchodów państwowych”.
 • „Ta izba uważa, że współczesne muzea historyczne pozostawiają zwiedzającym więcej wolności w interpretowaniu przeszłości niż tradycyjne „muzea-templa”.

W finale dwie najlepsze drużyny zmierzyły się z tezą: „Ta izba uważa, że współczesne muzea historyczne powinny prezentować różnorodne opinie na temat przeszłości obecne w społeczeństwie i w większym stopniu uwzględniać współczesne konteksty”.

Puchar zwycięzcy Turnieju otrzymała drużyna z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi z Warszawy. II miejsce zajęła drużyna z CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia z Warszawy.

Zdaniem sędziów w VII Turnieju Debat Historycznych na puchar najlepszej mówczyni zasłużyła Lulu Samborska z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi.

Gratulujemy zwycięzcom, osobom nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom VII Turnieju Debat Historycznych. Każdy z uczestników Turnieju po jego zakończeniu otrzymał nagrody oraz prezenty-niespodzianki.

W VII Turnieju Debat Historycznych wzięły udział następujące szkoły:

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religii z Kutna
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta z Ostrowa Wielkopolskiego
 • Zespół Szkół nr 127 w Warszawie
 • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia z Warszawy
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi z Warszawy
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza z Łańcuta
 • Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika z Ostrowa Wielkopolskiego
 • Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego z Wrocławia.