VIII Turniej Debat Historycznych

9 szkół z całej Polski, 10 drużyn, 30 uczestników, 10 sędziów i 3 rundy eliminacyjne zakończone debatą finałową – to już VIII Turniej Debat Historycznych.

4 czerwca 2022roku, w gmachu Muzeum odbył się kolejny – już ósmy – Turniej Debat Historycznych. Turniej ten był również podsumowaniem czwartej edycji projektu Klubów Debat Historycznych, organizowanego przez Muzeum dla uczniów i nauczycieli szkół średnich z całej Polski. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem turnieju czuwali wyszkoleni sędziowie, którzy zwracali uwagę na wiedzę historyczną i umiejętności debatanckie uczestników.

Uczestnicy zmierzyli się z niełatwymi, ale ciekawymi tezami:
1. Ta izba żałuje, że polskie obchody Święta Niepodległości zmarginalizowały rocznicę zakończenia I wojny światowej.
2. Jest 15 maja 1926 roku. Ta izba, jako Stanisław Wojciechowski, kontynuowałaby walkę z Józefem Piłsudskim.
3. Jest rok 1934. Ta izba wprowadziłaby w II Rzeczypospolitej model mecenatu państwowego opartego na centralnej Izbie Plastyki.
W finale dwie najlepsze drużyny zmierzyły się z tezą:
Ta izba żałuje, że współpraca z rządem carskiej Rosji była traktowana przez wielu Polaków jako zdrada narodowa.

Do ścisłego finału przeszły szkoły:
– CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacaka Kuronia z Warszawy,
– X Liceum Ogólnokształcące z Krakowa.

Zwycięzcą rundy finałowej – a co za tym idzie całego turnieju – została drużyna ze szkoły w Krakowie, natomiast najlepszym mówcą turnieju został Leon Łuczyn, przedstawiciel tego samego liceum.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a wszystkie drużyny finałowe i najlepszy mówca – pamiątkowe puchary.

Gratulujemy zwycięzcom, osobom nagrodzonym oraz wszystkim uczestnikom VIII Turnieju Debat Historycznych. Każdy z uczestników Turnieju po jego zakończeniu otrzymał nagrody oraz prezenty-niespodzianki.

W VIII Turnieju Debat Historycznych wzięły udział następujące szkoły:

  • Zespół Szkół nr 127 w Warszawie
  • CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
  • Prywatne liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Międzynarodowymi
  • Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
  • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
  • X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
  • LXIII Liceum Ogólnokształcące Kossutha w Warszawie
  • XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie