Warsztaty

Na stole leżą nożyczki, papier ścierny, drewniane elementy. Sięgają po nie dłonie osób w różnym wieku

Warsztaty to zajęcia, których celem jest przede wszystkim kształtowanie kompetencji i umiejętności w oparciu o wiedzę historyczną i doświadczenie uczniów. Lekcje na wystawie przeznaczone są dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych.

Klasy 4-6

Barwy nieobojętne
Warsztaty, podczas których przybliżamy polskie symbole narodowe oraz zastanawiamy się, co dziś dla nas znaczą. W trakcie zajęć odwiedzamy te miejsca na wystawie stałej, gdzie barwy narodowe symbolicznie odnoszą się do szczególnych momentów w historii Polski. Podejmujemy tematykę symboliki barw narodowych w innych kulturach. Sprawdzamy, jak na pytanie „Jaki znak twój?” odpowiadają współcześni artyści i jak rozumieją je dzieci.

A ja widzę to tak…
Wizerunek Józefa Piłsudskiego znamy ze zdjęć, obrazów, grafik. Wielu artystów przedstawiało zwycięskiego wodza, inspirując się symboliką obecną w sztuce od starożytności. Jak współcześnie odczytujemy różne wizerunki Marszałka? Czy jego przedstawienia są nadal czytelne? W znalezieniu odpowiedzi na te i inne pytania pomogą materiały ikonograficzne, zgromadzone na wystawie stałej. Podczas warsztatów korzystamy także z metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos) – techniki wzmacniającej umiejętności interpretacji, słuchania innych, dyskutowania oraz logicznego myślenia. Uczestnicy przedstawiają swoją interpretację materiałów źródłowych za pomocą konstrukcji z klocków. W grupie zastanawiamy się, co przedstawia każda z prac oraz co autorzy poprzez swoje dzieła chcieli wyrazić.
ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ is © Jarosław M. Spychała, 2004 – All rigths reserved


Klasy 7-8

Jak Ty to widzisz?
Jak Józef Piłsudski był odbierany przez jemu współczesnych? Jak on sam myślał o otaczającym go świecie? Jak współcześnie interpretujemy jego działalność, pracę oraz wizerunek? W odpowiedzi na te i inne pytania pomogą materiały ikonograficzne i teksty Marszałka, zgromadzone na wystawie stałej. Podczas warsztatów korzystamy także z metody ΛΕΓΩ- ΟΓΟΣ (pol. lego-logos) – techniki wzmacniającej umiejętności interpretacji, słuchania innych, dyskutowania oraz logicznego myślenia. Uczestnicy przedstawiają swoją interpretację materiałów źródłowych za pomocą konstrukcji z klocków. W grupie zastanawiamy się, co przedstawia każda z prac oraz co autorzy poprzez swoje dzieła chcieli wyrazić.
ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ is © Jarosław M. Spychała, 2004 – All rigths reserved

Jak się porozumieć pomimo różnic? Warsztat o dobrej komunikacji
Niepodległa Polska w 1918 roku była państwem pełnym kontrastów – obywatele z różnych zaborów, z inną mentalnością, przekonaniami politycznymi i zwyczajami, musieli się porozumieć i ustalić kształt odrodzonego państwa. Ta historia jest dla nas okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak stworzyć coś wspólnie pomimo różnic? Jak się komunikować i rozumieć nawzajem? Jak okazywać szacunek innym? Na zajęciach uczniowie poznają historie ludzi sprzed 100 lat i łączą przeszłość z teraźniejszością.

Barwy nieobojętne
Odwiedzając wystawę stałą, sprawdzamy, jak flaga polska i jej postrzeganie zmieniało się przez lata zaborów i w II Rzeczypospolitej. Dowiadujemy się, kiedy powstała i czy zawsze miała ten sam odcień. Analizując dzieła sztuki współczesnej, odkrywamy, jakie znaczenie mają te barwy dla artystów oraz dla nas. Podczas warsztatów tworzymy wspólny kolaż, będący naszą współczesną interpretacją barw nieobojętnych.


Szkoły ponadpodstawowe

Każdy się liczy!
Wiele swoich osiągnięć II Rzeczpospolita zawdzięcza ogromnej energii społecznej: jej obywatele i obywatelki stowarzyszali się, aktywnie odbudowywali kraj i wspólnie szukali rozwiązań problemów. Inspirując się historią, zapraszamy młodzież do działania na rzecz wspólnoty z wykorzystaniem techniki Design Thinking. Uczniowie zastanowią się, co mogliby zmienić lub poprawić w swojej najbliższej okolicy, używając podstawowych narzędzi wspomnianej metody.

Jak się porozumieć pomimo różnic? Warsztat o dobrej komunikacji
Niepodległa Polska w 1918 roku była państwem pełnym kontrastów – obywatele z różnych zaborów, z inną mentalnością, przekonaniami politycznymi i zwyczajami, musieli się porozumieć i ustalić kształt odrodzonego państwa. Ta historia jest dla nas okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak stworzyć coś wspólnie pomimo różnic? Jak się komunikować i rozumieć nawzajem? Jak okazywać szacunek innym? Na zajęciach uczniowie poznają historie ludzi sprzed 100 lat i łączą przeszłość z teraźniejszością.