„Wielość rzeczywistości”. Projekt badawczo-edukacyjny

„Nie ma bowiem tego, co w zwykłej mowie nazywamy rzeczywistością, ale są różne zgoła odmienne rzeczywistości, z którymi mają do czynienia różni ludzie, a nawet ten sam człowiek w różnych momentach.” – Leon Chwistek „Wielość rzeczywistości”, 1918 r.

Wielość rzeczywistości to projekt badawczo-edukacyjny muzeum. Jego celem było poznanie oczekiwań i potrzeb dwóch grup reprezentujących potencjalną publiczności nowej instytucji.

Pierwszą z nich stanowili przedstawiciele różnych społeczności lokalnych, którzy mieszkają w pobliskich miejscowościach stanowiących ważny punkt odniesienia dla narracji ogrodu historycznego dworku „Milusin” znajdującego się na terenie kompleksu muzealno-edukacyjnego (edycja 2018).

W drugiej grupie badawczej znalazły się „młodzi dorośli” czyli osoby w wieku 16-19 lat reprezentujące najmniej liczną podgrupę dorosłej publiczności polskich muzeów, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniach obejmujących nie tylko etap planowania wizyty w muzeum, ale także etap zwiedzanie instytucji i etap powrotu do własnej miejscowości (edycja 2019-2020).

W rezultacie w ramach projektu zespół muzeum oraz socjologów, artystów i animatorów kultury:

  • opracował program badawczy potencjalnej publiczności muzeum,
  •  zaprojektował interaktywną, mobilną wystawę pozwalającą poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców – społeczności mieszkających w sąsiedztwie muzeum,
  • zorganizował w przestrzeni wystawy 20 warsztatów edukacyjnych, podczas których stworzył przestrzeń do wymiany zdań i doświadczeń o naszej obecności w muzeum (edycja 2018),
  • zorganizowała cykl 5 warsztatów dla 5 grup badawczych z różnych miejscowości pozwalających na uchwycenie procesu budowania relacji z muzeum i zmian zachodzących w trakcie jego trwania (edycja 2019-2020),
  • zrealizował 15 zogniskowanych wywiadów grupowych dla uczestników tych badań.

W prezentację wystawy i realizację warsztatów realizowanych w ramach I edycji badań zaangażowało się 6 lokalnych partnerów: Ochotnicza Straż Pożarna, Prywatne Centrum Kultury w Sulejówku-Miłosna, Gminny Domu Kultury w Okuniewie, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz miejskie biblioteki w Wesołej i Rembertowie, dzielnicach m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Sulejówka.

Natomiast w dwuletni proces badawczy włączyło się 5 partnerów z trzech województw: Dom Warsztat Warszawski (odległość od muzeum 20 km), Kultury w Łapach (182 km), Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu (220 km), Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach (300 km), Ośrodek Kultury w Sejnach (310 km).

W każdym z tych miejsc uczestnicy badań oraz publiczność mogła współtworzyć dowolną część ekspozycji. Odbiorcy mogli nie tylko aktywnie wykreować własną ścieżkę zwiedzania, ale także pozostawić swój ślad w formie krótkiego komentarza lub poprzez przedmiot warty – ich zdaniem – uwagi.

Zebrane w ten sposób różnorodne opinie publiczności o jej obecności w muzeum stały się ważnym punktem wyjścia do poznania bliżej:

  • otoczenia instytucji oraz przygotowania nas do oficjalnego otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (edycja I),
  • dynamiki zmian potrzeb i oczekiwań zachodzących w trakcie budowania relacji z muzeum z jedną z najmniej licznych grup publiczności (edycja II)

Szczegółowy opis realizacji I etapu badań dostępny w raporcie (pobierz plik pdf).

Szczegółowy opis realizacji II etapu badań dostępny w raporcie (pobierz plik pdf).