„Wielość rzeczywistości” Projekt badawczo-edukacyjny

„Nie ma bowiem tego, co w zwykłej mowie nazywamy rzeczywistością, ale są różne zgoła odmienne rzeczywistości, z którymi mają do czynienia różni ludzie, a nawet ten sam człowiek w różnych momentach.”

Leon Chwistek „Wielość rzeczywistości”, 1918 r.

Wielość rzeczywistości to projekt badawczo-edukacyjny muzeum. Jego celem było poznanie oczekiwań otoczenia muzeum – różnych społeczności lokalnych, które mieszkają w pobliskich miejscowościach stanowiących ważny punkt odniesienia dla narracji ogrodu historycznego dworku „Milusin”.

W ramach projektu zespół muzeum oraz socjologów, artystów i animatorów kultury: opracował program badawczy potencjalnej publiczności muzeum:

– zaprojektował interaktywną, mobilną wystawę pozwalającą poznać potrzeby i oczekiwania odbiorców – społeczności mieszkających w sąsiedztwie muzeum,
– zorganizował w przestrzeni wystawy 20 warsztatów edukacyjnych, podczas których stworzył przestrzeń do wymiany zdań i doświadczeń o naszej obecności w muzeum.

W prezentację wystawy i realizację warsztatów zaangażowało się 6 lokalnych partnerów: Ochotnicza Straż Pożarna, Prywatne Centrum Kultury w Sulejówku-Miłosna, Gminny Domu Kultury w Okuniewie, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz miejskie biblioteki w Wesołej i Rembertowie, dzielnicach m.st. Warszawy znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Sulejówka. Dzięki stworzeniu w ramach projektu lokalnej sieci współpracy eksperymentalna wystawa „Wielość rzeczywistości. O nas i muzeum”, inspirowana estetyką modernizmu i koncepcją Leona Chwistka, została pokazana odbiorcom w sześciu różnych przestrzeniach, gdzie obejrzało ją w sumie 800 osób.

W każdym z tych miejsc publiczność mogła współtworzyć dowolną część ekspozycji. Odbiorcy mogli nie tylko aktywnie wykreować własną ścieżkę zwiedzania, ale także pozostawić swój ślad w formie krótkiego komentarza lub poprzez przedmiot warty – ich zdaniem – uwagi.
Zebrane w ten sposób różnorodne opinie publiczności o jej obecności w muzeum stały się ważnym punktem wyjścia do poznania bliżej otoczenia instytucji oraz przygotowania nas do oficjalnego otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Szczegółowy opis realizacji badań dostępny w raporcie (kliknij, aby ściągnąć).