Z Piłsudskim po Kresach – Wojenne wigilie na Kresach. Od Karpat po Litwę (online)

Kiedy: 21 grudnia 2021 (wtorek)
Godzina: 18.00
Gdzie: online na kanale Muzeum na Youtube

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaprasza na kolejną prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego w ramach cyklu „Z Piłsudskim po Kresach”. Tym razem podążymy tropem żołnierzy i oficerów, którym podczas I wojny światowej przyszło spędzać Święta Bożego Narodzenia na froncie wschodnim z dala od rodzinnych domów. Dramatyczne relacje o walkach toczonych 24 i 25 grudnia krzyżują się z relacjami o kolędach śpiewanych wspólnie przez żołnierzy tkwiących w okopach po obu stronach linii zasieków. Opowieść o legionowych wigiliach spędzanych w paśmie Gorganów i Czarnohory, na Wołyniu i na Polesiu ilustrowana jest nie tylko oryginalną ikonografią z epoki, wspomnieniami i fragmentami żołnierskiej korespondencji ale też nieznanymi dzisiaj tekstami kolęd, które układano i śpiewano w latach wielkiej wojny. Zachęcamy do oglądania ale też zaśpiewania którejś z wojennych, legionowych kolęd!