Wojna światów. Bitwa Warszawska 1920 – Grzegorz Nowik

okładka książki Wojna światówPublikacja, przygotowana wspólnie przez Oficynę Wydawniczą G&P oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, poświęcona jest jednemu z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w naszej historii – wojnie Polski z bolszewicką Rosją oraz Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Konflikt młodej demokratycznej Polski z sowiecką (bolszewicką) Rosją miał niespotykany dotąd charakter starcia dwóch różnych światów – dwóch różnych cywilizacji. Bitwa Warszawska, uznana przez lorda Edgara d’Abernona za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata, była pierwszą od czasów wiktorii wiedeńskiej wielką zwycięską batalią stoczoną przez Polaków. Przez wiele lat niedoceniana i przemilczana przez historiografię PRL, już przed II wojną światową nazwana „Cudem nad Wisłą” (co miało pomniejszyć zasługi Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego i jego podkomendnych), miała decydujące znaczenie dla utrwalenia niepodległości Rzeczypospolitej i dalszych losów Europy.
Książka jest nowym spojrzeniem na genezę wojny, ukazuje w innym świetle okoliczności decyzji podejmowanych w Belwederze (wskazuje na osiągnięcia polskich kryptologów informujących Józefa Piłsudskiego o planach i posunięciach wroga) i na Kremlu dzięki czemu stanowi próbę odpowiedzi na pytania o źródła zwycięstwa Wojska Polskiego i przyczyny klęski Armii Czerwonej.


Kup książkę online>>


Publikacja posiada też atrakcyjny walor wizualny. Jej tekst wzbogacony bowiem został dziesiątkami ilustracji, reprodukcji, fotografii i map. Umożliwia dzięki temu i przyczynia się do głębszego zainteresowania historycznym tłem epoki, pełniąc nieocenioną funkcję popularyzatorską i edukacyjną, szczególnie dla młodego pokolenia czytelników.
Mamy nadzieję, cytując słowa córki Marszałka – Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, że lektura tej książki pozwoli zrozumieć i docenić motywy działania pokolenia walczącego o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, a także budującego jej zręby, a przez to będzie służyła pokoleniom współczesnym.

Grzegorz Nowik – historyk, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN, pracownik naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2000-2009 był Redaktorem Naczelnym „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, a w latach 2005-2009 wicedyrektorem Wojskowego Biura Badań Historycznych. Od 1995 r. pracuje w zespole wydającym dokumenty operacyjne wojny z bolszewicką Rosją. Za książkę Straż nad Wisłą. Okręg Szarych Szeregów Warszawa-Praga 1939-1944 wyróżniony został nagrodami: Imienia prof. Jerzego Łojka oraz Porozumienia Wydawców książki Historycznej – KLIO i Varsavianistów. Za książkę Zanim złamano „Enigmę”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920 otrzymał nagrodę KLIO po raz drugi. W 2010 r. wydał drugą jej część: Zanim złamano „Enigmę”… Rozszyfrowano „Rewolucję”. Opublikował przedruk „Biuletynu Informacyjnego” KG ZWZ-AK (1940-1945); (z J. Englertem) album Józef Piłsudski. Komendant, Naczelnik Państwa, Pierwszy Marszałek Polski; (z ks. Z. Peszkowskim) album Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym 1925-1991; (z ks. Z. Peszkowskim i prof. M. M. Drozdowskim) Harcerską Antologię Papieską; (z prof. M. Smoleńskim) biografię: Ósmy ułan Beliny. Gen. bryg. Józef Marian Smoleński.

Autor: prof. dr hab. Grzegorz Nowik
Wydawcy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku/Oficyna Wydawnicza G&P

Objętość: 218 stron
Format: 155×215 mm
Oprawa: twarda
Cena detaliczna: 43,00 zł
Data premiery: 30.11.2020 r.