Wystawa „Pierwsze dni niepodległości” (X – XI 2018)

Motywem przewodnim wystawy zorganizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych jest ukazanie pierwszych dni wolności w różnych dzielnicach (dawnych zaborach), ziemiach, regionach i ośrodkach stołecznych, oraz ukazanie różnych dróg, którymi przebiegał proces „wybijania się” na Niepodległość oraz integracja terytorialna od października 1918 do czerwca 1922 roku (od Cieszyna w październiku 1918 r. po Katowice i Wilno wiosną i latem 1922 r.).

Celem wystawy jest zaprezentowanie różnorodnych dróg wiodących do odzyskania suwerenności (walka zbrojna, plebiscyty, decyzje traktatowe) pełnej integralności terytorialnej ziem polskich po półtorawiekowej niewoli, w tym także pokazanie wysiłku społeczeństwa polskiego na rzecz odbudowy państwa polskiego, a także podstawowych czynników państwowotwórczych integrujących państwo w tym czasie: Wojska Polskiego, Sejmu Ustawodawczego, kultury i nauki oraz szkolnictwa. Wystawa ma za zadanie kształtować poczucie wspólnoty obywatelskiej, mimo różnorodności dróg wiodących do niepodległości, czasu jej odzyskania, wspólnoty realizowanej wówczas poprzez dwie ważne instytucje państwowe Wojsko Polskie – którego poszczególne oddziały nosiły regionalne nazwy terenów z których się wywodziły oraz Sejmu Ustawodawczego – którego posłowie, wybierani na poszczególnych oswobodzonych obszarach, od 26 stycznia 1919 roku aż do 1922 r., reprezentowali obywateli wszystkich ziem i regionów.


Zapraszamy do zapoznania się z wystawą w formie elektronicznej: Pierwsze dni Niepodległości (pdf)


W październiku i listopadzie 2018 r. wystawa była prezentowana w Lublinie (Plac Litewski),  Krakowie (dziedziniec Archiwum Narodowego w Krakowie, ul. Sienna 1), Warszawie (budynek Archiwum Państwowego w Warszawie ul. Krzywe Koło 7), Bielsku-Białej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 43) oraz w Poznaniu (przed budynkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. Por. J. Lewandowskiej 41/43).