XI Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii (6-8 października 2023)

Działalność Klubu Nauczyciela Historii

Klub Nauczyciela Historii to inicjatywa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zrzeszająca ponad 600 nauczycieli historii, wspierając ich w rozwoju własnych zainteresowań historycznych i pasji pedagogicznej. Członkami działającego od 2013 roku Klubu są nauczyciele z całej Polski oraz ze szkół polonijnych, którzy chcą nauczać historii w sposób ciekawy i atrakcyjny, z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu. Członkowie Klubu regularnie spotykają się na kilkudniowych Zjazdach, podczas których mają okazję zarówno do tego, by lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami, jak i rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne.

XI Ogólnopolskie spotkanie Klubu Nauczyciela Historii

Blisko 100 członków Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku spotkało się na dorocznym zjeździe, tym razem w Łodzi.

Wydarzenie otworzyła kierowniczka Działu Edukacji Barbara Gołębiowska wraz z Dyrektorem Muzeum dr Robertem Andrzejczykiem. Nauczyciele wysłuchali bogato ilustrowanego wykładu inauguracyjnego Józef i Maria Piłsudscy w Łodzi autorstwa Agnieszki Kaczmarskiej – kuratorki i koordynatorki programów naukowych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Program trzydniowego spotkania wypełniały po brzegi aktywności wspierające rozwój nauczycieli – nie tylko w aspekcie intelektualnym, ale i relacyjnym. Znalazło się w nim zwiedzanie łódzkich muzeów: Muzeum Pałac Herbsta – oddziału Muzeum Sztuki w Łodzi, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi oraz Filii Muzeum Sztuki – ms2, a także spacer z przewodnikiem PTTK Łódź – szlakiem obiektów z listy Pomników Historii.

Warsztaty

Każdy z uczestników wydarzenia wziął udział w dwóch z czterech zaproponowanych warsztatów:

  • Fundusze dla projektów szkolnych – jest pomysł i co dalej? Kluczowe zagadnienia związane z przygotowaniem, złożeniem i rozliczeniem wniosku o fundusze (prowadząca Joanna Tyzo).
  • Brakująca połowa dziejów – jak ją odnaleźć, jak ją zapełniać? (prowadząca Anna Kowalczyk).
  • Sztuka (w) edukacji historycznej (prowadząca Karolina Greś).
  • Emocje i potrzeby uczniów i moje. Wprowadzenie do komunikacji empatycznej (prowadząca Ewa Stradomska).

XI Zjazd Klubu Nauczyciela Historii przeszedł do historii, pozostawiając w nauczycielach i pracownikach Muzeum wiele dobrych wspomnień, wiedzy i doświadczeń.