Zajęcia dla klas przygotowawczych z Ukrainy

Klasy 1-6

Zielnik z Sulejówka

Podczas zajęć dzieci poznają ogród przy dworku „Milusin”, zwany „puszczą milusińską”. Spacerowi towarzyszą opowieści o pasiece, grządkach warzywnych Aleksandry Piłsudskiej czy ulubionej grze córek Józefa – krokiecie. Przyglądamy się również tym roślinom, które często umykają naszej uwadze, czyli chwastom. Zajęciom towarzyszą aktywności plastyczne, w czasie których każdy z uczestników tworzy własną kartę zielnika z wykorzystaniem znalezionych przez siebie roślin.
Po wizycie w ogrodzie zajrzymy do głównego budynku muzeum oraz odwiedzimy muzealne sale edukacyjne.

Zajęcia są bezpłatne.


Klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe

Z wizytą u państwa Piłsudskich

Podczas spotkania uczestnicy odwiedzą wystawę stałą, dzięki której poznają postać Józefa Piłsudskiego oraz najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce za jego życia. Udadzą się również do ogrodu historycznego, zwanego „puszczą milusińską”. To okazja do przyjrzenia się pasiece, warzywnikowi i uprawie morw, a także bliższego poznania zwyczajów Aleksandry Piłsudskiej oraz córek państwa Piłsudskich. Spotkanie zwieńczy turniej gry w krokieta, jedna z ulubionych gier Wandy i Jadwigi.

Zajęcia są bezpłatne.