Zakup mieszkania Piłsudskich w Łodzi

fot. Danuta Matloch

Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – dr Robert Andrzejczyk podpisał akt notarialny zakupu nieruchomości przy ul. Wschodniej 19, czyniąc Muzeum kontynuatorem Muzeum Pamiątek po Pierwszym Marszałku i Wodzu Narodu Józefie Piłsudskim, które działało w tamtym miejscu w latach 1938–1939.

W uroczystości, której towarzyszyła konferencja prasowa, wziął udział wicepremier prof. Piotr Gliński, z którego inicjatywy nasza placówka stanie się opiekunem dawnego mieszkania Marii i Józefa Piłsudskich. Siedem zakupionych lokali obejmuje jego większość oraz pomieszczenia dodatkowe, niezbędne do zorganizowania tam oddziału muzeum. Głównym naszym zadaniem jest odrestaurowanie, obecnie zrujnowanych wnętrz i przywrócenie im wyglądu z lat 1899–1900, kiedy towarzysz „Wiktor” je zamieszkiwali i prowadził w nich tajną drukarnię.Całkowity koszt zakupu mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi wynosi 1 408 292 zł.

Zadanie „Wydatki budowlane na zakup i adaptację mieszkania Józefa Piłsudskiego w Łodzi” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.