Zakup muzealiów

Zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego powiększyły się o 88 obiektów z kolekcji śp. Artura Sawy. Kolekcję uzupełniają:

 • 37 plakiet z wizerunkami Józefa Piłsudskiego oraz innych osób wykonane wg projektów m.in. Józefa Aumillera, Olgi Niewskiej, Jana Raszki, Piusa Welońskiego, Stefana Koźbielewskiego, Leona Szatzsznajdera, Stanisława Lewandowskiego, Feliksa Robakowskiego, Władysława Wasiewicza, Bronisława Stańczyka, Kazimierza Chodzińskiego, Czesława Makowskiego, Mieczysława Lubelskiego, Andrzeja Tyblewskiego, Romana Łukijanowa i Adama Zajferta. Wśród plakiet znajduje się także owalna karykatura wykonana w Ćmielowie wg rysunku Jerzego Szwajcera – Jotesa.
 • 32 popiersia i figurki z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Józefa Aumillera, Władysława Wasiewicza, Apolinarego Głowińskiego, Władysława Roguskiego, Jana Małety, Alfonsa Karnego, Aleksandra Dąbrowskiego i R. Sojki. Kolekcję uzupełniają porcelanowa karykatura Piłsudskiego wykonana w Ćmielowie oraz przedmioty dekoracyjne wykonane w zakładzie Braci Łopieńskich.
 • 5 rycin i rysunków z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego autorstwa Zdzisława Czermańskiego, akwarela „Imieniny Dziadka” autorstwa K. Tchórzewskiego, miedzioryty Ignacego Łopieńskiego oraz Zdzisława Eichlera oraz rysunek Bolesława Kuźmińskiego.
 • 5 fotografii przedstawiających Marszałka Józefa Piłsudskiego, które są sygnowane przez uznanych fotografów: Leonarda Siemaszkę oraz Witolda Pikiela i Jana Rysia.
 • zegar z przedstawieniem ochotników z USA wykonany w zakładzie J. Uszyńskiego w Newark,
 • przycisk z papieru z fotografią z pogrzebu Józefa Piłsudskiego,
 • puzderko szklane z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego,
 • popielniczka pochodząca z M/S Piłsudski,
 • drukowane zaproszenie Naczelnika Państwa na obiad w dn. 21 IV 1921 r.,
 • legitymacja Ligi Morskiej i Kolonialnej przy Hucie „Piłsudski” w Chorzowie,
 • tkany i haftowany portret z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego.

Zakup muzealiów wraz z kosztami nabycia z kolekcji śp. Artura Sawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KUTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEO
Zadanie: Zakup muzealiów

DOFINANSOWANIE
193 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
193 000 zł