Zakup muzealiów

Zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego powiększyły się o obiekty z kolekcji śp. Artura Sawy. Kolekcję uzupełniają:

  • Projekt konnego pomnika Józefa Piłsudskiego proj. Jana Raszki (1871-1945) w Lublinie – odsłoniętego w 2001 roku wg niezrealizowanego projektu z 1937 rok, wykonany przez Tadeusza Zwolińskiego. Napis na podstawie PROF. JAN RASZKA KRAKÓW 1937.
  • Rzeźba: Żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, 1934, sygn. ryta na podstawie: StKozubek | 934; stempel odlewni: BR.ŁOPIEŃSCY | WARSZAWA. Rzeźba była prezentem od Straży Granicznej na imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1934 roku.
  • Lampa górnicza, prezent imieninowy dla Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 III 1932 r. Na środkowym okręgu wgłębna sygnatura: CORNIL A GILL oraz liczba 27. Tabliczka z dedykacją: CENTRALNY ZWIĄZEK POLSKICH TOWARZYSTW | OFIAROWUJE W IMIENIU CAŁEGO POLSKIEGO WYCHODŹTWA | W BELGJI PANU MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU, | UKOCHANEMU WODZOWI NARODU, W DNIU JEGO IMIENIN | TE LAMPE, JAKO SYMBOL PRACY GÓRNICZEJ, W DOWÓD | WIELKIEJ MIŁOŚCI I GŁEBEKIEJ (!) CZCI I HOŁDU | JUMET W BELGJI, 19 MARCA 1932 R.

Zakup muzealiów wraz z kosztami nabycia z kolekcji śp. Artura Sawy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KUTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEO
Zadanie: Zakup muzealiów

DOFINANSOWANIE
61 200 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
61 200 zł