Zakup muzealiów

Zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego powiększyły się o obiekty z kolekcji śp. Artura Sawy. Kolekcję uzupełniają:

  • Projekt konnego pomnika Józefa Piłsudskiego proj. Jana Raszki (1871-1945) w Lublinie – odsłoniętego w 2001 roku wg niezrealizowanego projektu z 1937 rok, wykonany przez Tadeusza Zwolińskiego. Napis na podstawie PROF. JAN RASZKA KRAKÓW 1937.
  • Rzeźba: Żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, 1934, sygn. ryta na podstawie: StKozubek | 934; stempel odlewni: BR.ŁOPIEŃSCY | WARSZAWA. Rzeźba była prezentem od Straży Granicznej na imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1934 roku.
  • Lampa górnicza, prezent imieninowy dla Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 III 1932 r. Na środkowym okręgu wgłębna sygnatura: CORNIL A GILL oraz liczba 27. Tabliczka z dedykacją: CENTRALNY ZWIĄZEK POLSKICH TOWARZYSTW | OFIAROWUJE W IMIENIU CAŁEGO POLSKIEGO WYCHODŹTWA | W BELGJI PANU MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU, | UKOCHANEMU WODZOWI NARODU, W DNIU JEGO IMIENIN | TE LAMPE, JAKO SYMBOL PRACY GÓRNICZEJ, W DOWÓD | WIELKIEJ MIŁOŚCI I GŁEBEKIEJ (!) CZCI I HOŁDU | JUMET W BELGJI, 19 MARCA 1932 R.

Zakup a) muzealiów wraz z kosztami nabycia z kolekcji śp. Artura Sawy oraz b) ekspozytorów oraz instalacji „Pomnika Darczyńcy” oraz c) albumu fotograficznego oraz zestawu do reprografii niezbędnego do digitalizacji muzealiów zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzeów
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(umowa nr 85 z dn. 21.03.2023 r. wraz z aneksami 1 i 2).

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie: 1. Zakup muzealiów

               2. Zakup ekspozytorów oraz instalacji „Pomnik Darczyńcy” zgodnie z projektem wystawy

               3. Zakup albumu fotograficznego oraz zestawu do reprografii niezbędnego do digitalizacji  muzealiów zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Muzeów

 

DOFINANSOWANIE
221 860 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
221 860 zł