Zamówienia publiczne

Od 1 stycznia 2023 roku ogłoszenia o zamówieniach publicznych umieszczamy na platformie
 
Ogłoszenia publikowane do 31 grudnia 2022 roku znajdują się na portalu platformazakupowa.pl.
 
Wejście główne do Muzeum