Zanim złamano „Enigmę”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją w latach 1918-1920. Część 1 i 2 – Grzegorz Nowik

okładki dwóch części książki

Wznowienie dwutomowej monografii Zanim złamano „Enigmę”… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920 stanowi jeden z elementów uświetniających zarówno 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, jak rok Jana Kowalewskiego oraz otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

Z satysfakcją należy przypomnieć, że ukazanie się na rynku księgarskim obu tomów pracy prof. Grzegorza Nowika wyzwoliło wiele emocji w środowiskach czytelników, głównie wśród historyków, wojskowych i ludzi nauki. Pierwszy powód to imponująca objętość woluminów. Drugi to ich merytoryczna zawartość ̶ bogactwo informacji i faktów i zebranych przez Autora po wnikliwej analizie polskich i zagranicznych źródeł, ich profesjonalne opracowanie oraz przeprowadzenie rzetelnego procesu edytorskiego. Trzeci to upublicznienie po raz pierwszy w tak skondensowanej postaci świadectwa wielkiej myśli naukowej naszych rodaków oraz umiejętności ówczesnej klasy politycznej i władz wojskowych do jej praktycznego wykorzystania.

Publikacja wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, gdyż od kilku lat, ta wielkiej wagi monografia była niedostępna dla szerokiego grona czytelników z uwagi na wyczerpanie nakładu.

 

Tom 1.
Część 1 monografii ujawnia skrywane przez dziesięciolecia tajemnice funkcjonowania polskiego Biura Szyfrów i jego niezwykłe sukcesy odniesione podczas wojny z bolszewicką Rosją w latach 1918-1920. Systematyczne łamanie kluczy szyfrowych nieprzyjaciela umożliwiło odczytanie kilku tysięcy bolszewickich szyfrogramów i miało wielki wpływ na zwycięstwo odniesione w tej wojnie. Gdyby Lenin, Trocki, Tuchaczewski, Stalin i Budionny byli agentami polskiego wywiadu, nie dostarczyliby ̶ razem wzięci ̶ tak szybko i tak bogatych materiałów informacyjnych, jakich dostarczył polski radiowywiad.
Profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz, autorytet w sprawach polskiego wywiadu, uznał tę książkę za największą sensację od czasów ujawnienia informacji o złamaniu przez polskich kryptoanalityków niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”.

Format: B5 (175 x 245 mm)
Objętość: 1056 stron
Oprawa: twarda
Termin wydania: 30 listopada 2020 r.
Cena: 94,50 zł


Kup książkę online>>


Tom 2.
Słowo „rewolucja” ma podwójne znaczenie. Taką nazwę nosił szyfr wprowadzony przez Rosjan w przededniu szturmu Warszawy. Symbolizuje ono też zatrzymanie nad Wisłą bolszewickiej rewolucji niesionej w 1920 r. na bagnetach Armii Czerwonej.
Obie części książki ukazują genezę i dokonania najmłodszej, najnowocześniejszej i najgłębiej utajnionej, gałęzi polskiego wywiadu wojskowego – radiowywiadu i kryptologii. To nowy obraz wojny pokazany przez pryzmat decyzji podejmowanych przez polskie sztaby na podstawie danych uzyskanych z nasłuchu korespondencji nieprzyjaciela.
Jan Kowalewski, szef polskiego radiowywiadu napisał po kilkudziesięciu latach: „Strona polska posiadała w 1920 roku doskonałe wiadomości o planach i sytuacji nieprzyjaciela, uzyskane drogą dobrze zorganizowanego podsłuchu radiotelegraficznego i sprawnego rozwiązywania jego tajnych szyfrów. Dzięki otrzymanym w ten sposób informacjom sztab polski był lepiej zorientowany o ruchach, siłach i zamiarach nieprzyjaciela, aniżeli dowódcy poszczególnych grup sowieckich”.
Profesor Karol Olejnik stwierdził: że „praca jest bezsprzecznie wydarzeniem naukowo-historycznym, którego konsekwencją stała się konieczność polemiki z dotychczasowymi poglądami, niejednokrotnie bardzo mocno w nauce utrwalonymi…”

Format: B5 (175 x 245 mm)
Objętość: 1408 stron
Oprawa: twarda
Termin wydania: 30 listopada 2020 r.
Cena: 115,50 zł


Kup książkę online>>


Wznowienie dwuczęściowej książki Zanim złamano „ENIGMĘ” … rozszyfrowano „REWOLUCJĘ”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, ukazujące się w roku otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w roku Jana Kowalewskiego, a zarazem w stulecie Bitwy Warszawskiej, jest okazją do refleksji nad wydarzeniami, które przeszły do legendy pod nazwą cudu nad Wisłą.
Jan Kowalewski, jeden z głównych bohaterów publikacji, wspominał: 12 sierpnia 1920 r. nasz radiowywiad przejął wielostronicowy szyfrogram XVI Armii sowieckiej. Był to rozkaz operacyjny, przy tym musiał być ważny, skoro użyto do niego nowego szyfru. (…) Jeszcze depesza ta nie była w pełni odczytana, gdy już wiedzieliśmy z fragmentów, że jest to wielki rozkaz o decydującym natarciu na samą Warszawę. (…) Jeszcze gorączkowo kończyliśmy „rozwiązywanie” szyfru, lecz już podaliśmy jego zasadniczą treść do Belwederu, zapytując, czy mamy go przetłumaczyć. Marszałek Piłsudski zadowolił się jednak tekstem rosyjskim i wyraził zadowolenie z zamiarów przeciwnika, gdyż chodziło właśnie o to, by jak najbardziej związać bolszewików na froncie warszawskim. Nowy szyfr nosił nazwę „Rewolucja”. Jego złamanie bez wątpienia przyczyniło się do zwycięstwa, które zatrzymało „eksport rewolucji bolszewickiej” na Zachód, a dokonało się to nie tyle w cudowny sposób, co dzięki polskim naukowcom, profesorom i studentom Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, twórcom nowoczesnego, jak na owe czasy, systemu radionasłuchu monitorującego sieci radiowe państw okalających Polskę, a także dzięki matematykom i językoznawcom z Uniwersytetu Lwowskiego i Warszawskiego, łamiącym wraz z oficerami Wojska Polskiego szyfry i kody, głównie, choć nie tylko, bolszewickiej Rosji. To dzięki dostarczanej przez nich wiedzy o przeciwniku, wiedzy niezwykle wiarygodnej, aktualnej i dotyczącej bardzo szerokiego spektrum informacji, Wódz Naczelny Józef Piłsudski mógł podejmować racjonalne decyzje prowadzące do zwycięstwa, które ocaliło niepodległy byt Polski.

Robert Supeł,
Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

Informacja o autorze:

Grzegorz Nowik – (ur. 1954), wybitny historyk dziejów najnowszych, profesor zwyczajny, doktor habilitowany historii, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, pisarz, publicysta, instruktor harcerski, harcmistrz, przewodniczący ZHR. Kieruje zespołem historyków opracowujących „Dokumenty operacyjne do wojny 1920” – w okresie 25 lat razem z zespołem opracował 10 tomów. Autor wielu znakomitych publikacji i prac, za które był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Wydawcy:
Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Oficyna Wydawnicza RYTM


Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wyraża podziękowania Agencji Wywiadu za pomoc okazaną przy wydaniu monografii.

 

Agencja Wywiadu to służba specjalna odpowiedzialna między innymi za rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do jej ustawowych zadań należy także prowadzenie wywiadu elektronicznego.

Agencja Wywiadu – Służba w cieniu dla Polski.