Zgłoszenie na szkolenie on-line: „Sztuka Debatowania dla Nauczycieli”

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa drogą mailową najpóźniej do dnia 26 stycznia 2021 r.


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.


    Wyrażam zgodę na nagranie, fotografowanie i filmowanie mnie podczas cyklu 6 szkoleń pt. „Sztuka Debatowania dla Nauczycieli” organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, wykonanych podczas szkolenia w materiałach dokumentacyjnych i promocyjnych Muzeum, w tym zamieszczanych w internecie, prasie, telewizji, w postaci broszur, wydawnictw książkowych i albumów.


    Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję politykę prywatności Muzeum.