Dialog Dwóch Kultur

 

Coroczna międzynarodowa konferencja naukowa odbywająca się w Krzemieńcu na Ukrainie organizowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, Instytutem Studiów Politycznych PAN oraz Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie. Zasadniczym celem Muzeum Józefa Piłsudskiego, realizowanym podczas Dialogu Dwóch Kultur jest promowanie wizji i myśli politycznej Józefa Piłsudskiego w zakresie współpracy z Ukrainą, jako jednym z najważniejszych państw strefy „międzymorza”, a także popularyzowanie dziedzictwa polskiej kultury i nauki, w tym dorobku naukowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w środowiskach polskich oraz ukraińskich Ukrainie. Dialog Dwóch Kultur jest obecnie największym, cyklicznym przedsięwzięciem o charakterze kulturalno-naukowym w relacjach Polski i Ukrainy. Referaty wygłoszone na konferencji przez naukowców z Polski i Ukrainy publikowane są w dwujęzycznym roczniku pt. „Dialog Dwóch Kultur”, wydawanym już od 20 lat.

 

Organizatorzy: