Kolekcja Artura Sawy

Nasze Muzeum pozyskało 88 obiektów z kolekcji śp. Artura Sawy, jednej z najbardziej znanych współczesnych kolekcji tzw. piłsudczanów. Zakup został dokonany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej