IX Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Nauczyciela Historii (9-10 października 2021)

zdjęcie grupowe uczestników spotkania
Działalność Klubu Nauczyciela Historii

Klub Nauczyciela Historii to inicjatywa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zrzeszająca ponad 530 nauczycieli historii, wspierając ich w rozwoju własnych zainteresowań historycznych i pasji pedagogicznej. Członkami działającego od 2013 roku Klubu są nauczyciele z całej Polski oraz ze szkół polonijnych, którzy chcą nauczać historii w sposób ciekawy i atrakcyjny, z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu. Członkowie Klubu regularnie spotykają się na kilkudniowych Zjazdach, podczas których mają okazję z jednej strony lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami, z drugiej zaś rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne.

IX Ogólnopolskie spotkanie Klubu Nauczyciela Historii

Tegoroczne spotkanie nauczycieli odbyło się w dniach 9-10 października. Było to wydarzenie wyjątkowe, bo po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się w nowym gmachu Muzeum. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki Fundacji PKO, która od początku istnienia Klubu wspiera jego realizację i rozwój. Wydarzenie jak co roku objęte zostało Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Podczas gali inauguracyjnej goście mieli okazję wysłuchać wykładu prof. zw. dra hab. Grzegorza Nowika pt: „Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918-1922”, a także zapoznać się z oferta edukacyjną. Zwiedzili także wystawę stałą Muzeum pt.: „Dla Rzeczypospolitej – Józef Piłsudski 1867-1935” oraz magazyny zbiorów i enklawę historyczną Muzeum.

Warsztaty

Co roku ważnym elementem spotkań są warsztaty, których celem jest poszerzenie wiedzy uczestników w określonych obszarach i rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nauczaniu historii. Tym razem na członków Klubu czekały propozycje pięciu różnych tematów warsztatów,. Każdy uczestnik zjazdu mógł wciąż udział w dwóch spotkaniach warsztatowych. Do wyboru był następujące tematy:

  • „Epoka od kuchni w szkole, czyli przez żołądek do głowy” – prowadzone przez Agnieszkę Kuś;
  • „Po co debaty? Kilka praktycznych wskazówek jak aktywizować uczniów na lekcji” – prowadzone przez Konrada Kiljana;
  • „Emocjonalny dopalacz, czyli wzmacniające koło ratunkowe na dobry początek” – prowadzone przez Martę Florkiewicz-Borkowską;
  • „Zrób to sam! Ziny jako alternatywne narzędzie badania oraz interpretowania historii” – prowadzone przez Antoninę Gugałę;
  • „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – podstawy techniki Design Thinking” – prowadzone przez Marię Pawlak.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy chętnie dzielili się ze sobą zdobytą wiedzą i planowali wykorzystanie nabytych umiejętności w swojej codziennej pracy, a także z organizatorami dziękując za możliwość spotkania się w wyjątkowym miejscu jakim okazało się dla nich Muzeum.

Pobierz pełny program>>