Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych – formularz zgłoszeniowy

  Prosimy o wybór jednego panelu tematycznego:

  Muzea i edukacja muzealna w czasach pandemii – analiza i perspektywy na przyszłośćDostępność w muzeum – wyzwanie i szansaMuzea on-line: dzisiaj i jutroEdukacja muzealna a edukacja formalna – czego nauczyła nas pandemia?Klimat a dziedzictwoMuzeum i edukacja wobec zjawisk dyskryminacji i wykluczania

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji konferencji naukowej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet konferencji oraz na publikację materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska z ww. konferencji przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: ¬ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, ¬ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas konferencji . Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  TakNie

  Wyrażam zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie działań marketingowych polegających na cyklicznym wysyłaniu na wskazane w karcie zgłoszenia na konferencję konto poczty elektronicznej informacji dotyczących organizowanych wydarzeń przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
  Informacje marketingowe we wskazanym zakresie nie będą wysyłane do czasu wycofania zgody. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
  TakNie

  Zapoznaj się z

  klauzulą informacyjną RODO