Kwestionariusz zgłoszeniowy do Muzealnego Klubu Debatanckiego

Potwierdzenie zakwalifikowania do Muzealnego Klubu Debat online będzie przesłane do Państwa do 16 października 2022 r. drogą mailową na wskazany adres.

    Wyrażam zgodę na nagranie, fotografowanie i filmowanie mnie podczas spotkań Muzealnego Klubu Debat organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, wykonanych podczas spotkań Muzealnego Klubu Debat i turniej w których będę brał/brała udział. w materiałach dokumentacyjnych i promocyjnych Muzeum, w tym zamieszczanych w internecie, prasie, telewizji, w postaci broszur, wydawnictw książkowych i albumów.

    (zaznacz, aby wyrazić zgodę - wyrażenie zgody jest konieczne, aby wysłać formularz)

    Zapoznaj się z

    klauzulą informacyjną RODO