„Moje wybory. Aleksandra Piłsudska” | wystawa plenerowa w Warszawie i w Sulejówku

Gdzie: przed wejściem do gmachu głównego do Muzeum 
Bilety: nie

Wystawę możesz także bezpłatnie zaprezentować w swojej instytucji lub miejscowości! Szczegóły>>


Wystawa składa się z ponad dwudziestu plansz przedstawiających we współczesny, artystyczny sposób wizerunki Aleksandry na różnych etapach jej życia wraz z jej wypowiedziami, którym towarzyszą plansze historyczne omawiające najważniejsze zagadnienia dotyczące jej życia, a ilustrowane bogatą ikonografią.

Na zakończenie ustanowionego przez Sejm RP Roku Aleksandry Piłsudskiej Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprosiło do Sulejówka i do warszawskich Łazienek Królewskich na wystawę plenerową prezentującą postać patronki 2023 roku.

Wystawa Moje wybory. Aleksandra Piłsudska to opowieść o kobiecie silnej, niepokornej i odważnej, a jednocześnie troskliwej i wrażliwej. Jak każda i każdy z nas  Aleksandra dokonywała w  życiu wielu wyborów, czasem trudnych i kontrowersyjnych. Decyzje te podejmowała w czasach, gdy możliwości kształcenia i samodzielnego funkcjonowania kobiet były ograniczone, w okresie zaborów i braku swobód politycznych, w warunkach konspiracji, wojny, uwięzienia, a potem uchodźctwa.

Kim była i jak zapisała się na kartach historii Aleksandra ze Szczerbińskich Piłsudska? Jakich wyborów dokonała i jakie role pełniła żyjąc w czasach zaborów, burzliwych latach Rewolucji 1905 roku, I wojny światowej, II Rzeczpospolitej, II wojny światowej i powojennego uchodźctwa w Wielkiej Brytanii? Jako towarzyszka „Ola” rozpoczęła działalność niepodległościową w Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie Rewolucji 1905 roku. W Organizacji Bojowej PPS powierzono tej młodziutkiej kobiecie wyjątkowo odpowiedzialne zadanie – zarządzała transportem i magazynami broni. Wtedy poznała Józefa Piłsudskiego, z którym pozostawała w nieformalnym związku przez następne kilkanaście lat. Szczerbińska uczestniczyła w przygotowaniach i akcji pod Bezdanami. W czasie Wielkiej Wojny została komendantką służby wywiadowczej Legionów Polskich, działała w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. Była dwukrotnie więziona. Od 1921 roku jako żona Józefa Piłsudskiego i pierwsza dama, a następnie Pani Marszałkowa, podejmowała liczne działania obywatelskie i charytatywne. Jako kombatantka zainicjowała spisywanie wspomnień uczestniczek walk o niepodległość. Za liczne zasługi Aleksandra Piłsudska została odznaczona między innymi Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski i Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Po śmierci męża Aleksandra stała się kustoszką jego pamięci. Od 1939 roku żyjąc na uchodźctwie w Wielkiej Brytanii działała na rzecz niezawisłości Polski i zachowania dziedzictwa myśli niepodległościowej Józefa Piłsudskiego.

Mimo licznych zasług w okresie walk o niepodległość i zaangażowania na wielu polach życia społeczno-obywatelskiego w II Rzeczpospolitej oraz na uchodźctwie, Aleksandra Piłsudska współcześnie wydaje się niedoceniana i słabo znana, bywa postrzegana głównie przez pryzmat słynnego męża. Jednak Aleksandra zawsze kroczyła własną drogą i całe życie pozostała wierna niepodległościowym ideałom. Mamy nadzieję, że Rok Aleksandry Piłsudskiej i atrakcyjna graficznie wystawa zaprojektowana przez zespół JAZ+Architekci przybliżą postać i barwny życiorys tej niezwykłej kobiety – reprezentantki pokolenia niepokornych, która może być inspiracją także dla współczesnych kobiet.

Wystawa eksponowana w miejscach szczególnie związanych z Aleksandrą Piłsudską: przed wejściem głównym do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, czyli w miejscowości, w której w 1921 roku zakupiła niewielkie letnisko (aktualnie prezentowana), a później stworzyła pierwszy prawdziwy dom dla swojej rodziny (dworek Milusin jest dziś częścią kompleksu muzealnego), a także na ogrodzeniu Łazienek Królewskich (ekspozycja zakończona), czyli w pobliżu Belwederu, w którym przez wiele lat mieszkała.

Partnerem wystawy jest Muzeum Łazienki Królewskie, gdzie również była prezentowana.

 


Twórcy wystawy:

Kuratorki wystawy: Agnieszka Kaczmarska, Izabela Lewoczewicz

Koordynacja i opieka merytoryczna: Małgorzata Basaj

Redakcja językowa: Michał Bronowicki

Materiały wizualne: Bogumiła Rusiecka

Korekta i tłumaczenie na język angielski: DTP Studio Grace

Projekt graficzny: JAZ+Architekci

Wsparcie informatyczne: Marcin Szewerniak


 

Zadanie Rok Aleksandry Piłsudskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego