Warsztaty Klubu Nauczyciela Historii

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez niniejszy formularz

Zgłoszenie uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Spotkaniu KNH

OPISY WARSZTATÓW

1. EDUKACJA HISTORYCZNA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ.

Jak wykorzystać przestrzeń miejscowości w edukacji uczniów? Ile może powiedzieć nam budynek, pejzaż lub zakład pracy? Często zapominamy, że historię miejsca tworzą ludzie, ich przeżycia, emocje. Podczas warsztatów zostaną przedstawione dobre praktyki Europejskiego Centrum Solidarności w zakresie edukacyjnego wykorzystania przestrzeni, na przykładzie Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz Gdańska. Zachęcamy również do przywiezienia zdjęć i historii miejsc w Państwa miejscowościach – wspólnie spróbujemy wypracować pomysł na ciekawe warsztaty!

Praca domowa dla uczestników: przygotować zdjęcie miejsca/przestrzeni ważnej dla Państwa społeczności/szkoły/ miejsca zamieszkania.

PROWADZĄCE:

ANNA ZIELIŃSKA
Historyk i archeolog z wykształcenia, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Edukatorka, autorka trasy „Szlakiem kobiet” po Gdańsku, oraz opracowań dla lokalnych przewodników. Współkoordynatorka projektu Metropolitanka oraz uczestniczka projektu „Stocznia jest kobietą” przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku, współtwórczyni audioprzewodnika po terenach postoczniowych.

AGNIESZKA PIÓRKOWSKA
Muzealnik z wykształcenia, kustosz z nadania, edukator z wyboru. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Edukacją muzealną zajmuje się od 21 lat, najpierw w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku a obecnie w Europejskim Centrum Solidarności. Autorka wielu programów edukacyjnych dla uczniów i rodzin wyróżnianych przez MKiDN.

2. JAK TWORZYĆ CYFROWE OPOWIEŚCI – WARSZTATY Z APLIKACJI MOBILNYCH.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają aplikacje mobilne, które pozwolą im stworzyć ciekawy materiał wizualny, są uatrakcyjniają naukę , i zachęcają młodych ludzi do samodzielnej pracy. Uczestnicy przekonają się, iż mając do dyspozycji tylko smartfona mogą sami zrealizować profesjonalny film. Nauczą się jak tworzyć scenariusz filmu i jakie są jego części składowe, kiedy powinien pojawić się punkt kulminacyjny, skąd czerpać legalnie darmową muzykę i grafikę, oraz jak wykorzystywać social media w procesie edukacji.

PROWADZĄCA :

ALICJA SZULC
Pedagog, animator kultury, fotograf. Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła realizację obrazu na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Była wykładowczynią w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie, koordynatorem projektów multimedialnych dla dzieci realizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Od 2010 roku jest Latającym Animatorem Kultury, prowadzi warsztaty filmowo- fotograficzne dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Od 2018 roku stypendystka Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, realizuje projekt skierowany do młodzieży „Zapracuj Smartfonem”. Prowadzi szkolenia z zakresu nowych technologii dla instytucji kultury oraz urzędów miejskich.

3. ZABAWA W HISTORIE. GRA MIEJSKA JAKO ELEMENT EDUKACJI.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z grami miejskimi jako atrakcyjną metodą edukacyjną. Program warsztatu obejmuje krótki wstęp teoretyczny i zajęcia praktyczne. Uczestnicy poznają warsztat niezbędny do stworzenia i przeprowadzenia gry miejskiej. Dowiedzą się jak przygotować grę, tak żeby spełniła założone cele edukacyjne.

PROWADZĄCY:

ŁUKASZ DĄBROWSKI
Przewodnik turystyczny, twórca gier terenowych, ojciec dwójki dzieci. Pracuje jako przewodnik, oprowadza często młodzież szkolną, to dla nich od 10 lat tworzy scenariusze gier terenowych, których celem jest zainteresowanie historią, wciągnięcie do zabawy, a przez nią, przeżycie i zrozumienie procesów historycznych. Od 25 lat gra, tworzy i prowadzi różne gry. Traktuje je jako doskonałe narzędzie do „przemycania” ważnych wartości.