Zostań członkiem Młodzieżowej Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

nabór do nowej kadencji Młodzieżowej Rady Muzeum

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcieliby brać udział w warsztatach i konsultować projekty muzealne.  Pamiętajcie, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi! Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy kandydatów, którym zaproponujemy współpracę w ramach Rady. Piętnastu wybranym radnym dajemy możliwość:

  • współpracy w ramach 2-letniej kadencji;
  • uczestnictwa w regularnych, comiesięcznych spotkaniach z Koordynatorem;
  • uczestnictwa w różnorodnych warsztatach;
  • realizacji własnych wizji i projektów przy wsparciu Muzeum;
  • zgłaszania wniosków i opinii dotyczących bieżącej działalności Muzeum;
  • uzyskania zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Masz pytania?

Napisz: [email protected]
Zadzwoń: (22) 778 80 88 (wewnętrzny: 32)


Jeśli interesujesz się historią, postać Józefa Piłsudskiego jest Ci bliska lub po prostu chcesz się rozwijać i działać na rzecz rozpowszechniania kultury wśród swoich rówieśników – CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!