Doroczna konferencja Forum Edukatorów Muzealnych „Muzeum i edukacja w czasach zmian”


Serdecznie zapraszamy muzealników, edukatorów, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką konferencji na doroczną konferencję Forum Edukatorów Muzealnych „Muzeum i edukacja w czasach zmian”, która odbędzie się on-line w dniu 14 grudnia 2020 r. Organizatorami konferencji są Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Warszawy oraz Forum Edukatorów Muzealnych. Zapraszamy do zgłaszania referatów i posterów, a także zapisywania się do udziału w konferencji.

2020 rok był czasem, w którym muzea i edukacja muzealna stanęły przed wyjątkowymi wyzwaniami. Poza pandemią, która generuje ogromny kryzys społeczny i gospodarczy oraz wpływa na nasz tryb życia i zmianę modelu pracy, dane nam jest doświadczać innych głębokich zmian w obszarze informacyjnym, społecznym, politycznym i klimatycznym, mających także przemożny wpływ na sferę edukacji i kultury. Przeniesienie życia, pracy, edukacji i kultury do świata wirtualnego, spowodowane przez pandemię, coraz częściej jest postrzegane nie jako stan przejściowy, ale trwała zmiana – w tym sensie pandemia stała się jej swoistym „akceleratorem”. Jak w tej sytuacji odnajdują się muzea, będące ze swej natury instytucjami „długiego trwania”? Jakie zmiany następują w obrębie instytucji i sposobów zarządzania zespołami? Jak edukacja muzealna reaguje na zmieniające się warunki funkcjonowania i potrzeby szkół oraz innych grup muzealnych gości? Jak dynamiczne zmiany wpływają i będą wpływać na miejsce edukacji w muzeach? W końcu – jakie pole w obrębie spolaryzowanego społecznego dyskursu powinny zająć muzea?

W czasie konferencji chcemy zainicjować debatę o miejscu muzeów i edukacji muzealnej w dynamicznie zmieniającym się świecie. Interesują nas zarówno analizy obecnej sytuacji, jak i rozważania na temat zmian, jakie może – i powinna – przynieść przyszłość. Konferencję rozpoczniemy debatą ekspercką dotyczącą tematyki konferencji, a następnie będziemy kontynuować obrady i debaty w sześciu sesjach panelowych. Na koniec jeszcze raz spotkamy się wspólnie, aby podsumować dyskusję w panelach.

PROGRAM

10.45 Otwarcie pokoju konferencyjnego

11.00 Rozpoczęcie konferencji (Barbara Gołębiowska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

11.05 – 11.20 Powitanie uczestników konferencji przez dyrektora Roberta Supła z wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

11.20 – 11.50 Wprowadzenie w tematykę konferencji

 • Prof. dr hab. Piotr Majewski (dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
 • Dr Michał Niezabitowski (prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Krakowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

11.50 – 13.10 Debata „Jak zmieniają się muzea?”

Prowadząca: Dorota Warakomska

Uczestnicy: Piotr Górajec (Forum Edukatorów Muzealnych, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie), Alicja Knast (Galeria Narodowa w Pradze), Mateusz Labuda (Muzeum Warszawy), Piotr Majewski, Michał Niezabitowski, Robert Supeł (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

13.10 – 13.25 Prezentacja wyników ankiety „Instytucje kultury w okresie Covid-19. Muzealne strategie docierania do widzów”, Magdalena Pasternak-Zabielska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

13.25 – 13.40 Przerwa

13.40 – 15.20 Panele tematyczne w pokojach (równolegle)

Muzea i edukacja muzealna w czasach pandemii – analiza i perspektywy na przyszłość

Prowadząca: Katarzyna Liwak-Rybak (Muzeum Warszawy)

Referaty:

 • Potrzeba rozmowy. Refleksje na marginesie projektu o demokracji „20 lekcji z XX wieku”, Magdalena Mazik (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK)
 • „Co można robić w muzeum?” – realizacja projektu partycypacyjnego w pandemii, Dominika Raduńska-Pacholska, Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)
 • Edukacja i działalność muzealna w czasie pandemii koronawirusa na przykładzie Muzeum Nowej Huty – oddziale Muzeum Krakowa, Piotr Kapusta (Muzeum Nowej Huty – oddział Muzeum Krakowa)
 • Jak przenieść energię wydarzenia do sieci – na przykładzie Osadzania Chochoła w Rydlówce, Ewelina Radecka (Muzeum Krakowa)
 • W muzealnym magazynie…, Anna Kroplewska-Gajewska (Muzeum Okręgowe w Toruniu)
 • Gra narracyjna – metoda nie całkiem nowa, Małgorzata Ziemińska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
 • Szkolenia przewodnickie – edukacja czy partnerstwo? Robert Gaweł (Muzeum Krakowa)

Muzea on-line: dzisiaj i jutro

Prowadząca: Zuzanna Stańska (Moiseum)

Referaty:

 • Wartość działań on-line. Gdzie jej szukać? Helena Postawka-Lech (Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK)
 • Pulchrum est, quod visum placet w dobie cyfrowej czyli o tym, jak skutecznie odpowiadać na potrzeby zwiedzających on-line, Marianna Otmianowska (Muzeum Łazienki Królewskie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dziedzictwo w sieci – digitalizacja i udostępnienie dzieł sztuki na skalę globalną, Aneta Majak (Tobiasz Bułynko, Milanowskie Centrum Kultury)
 • Dojrzali do sztuki on-line czyli wirtualne wykłady dla seniorów w MCK, Angelika Madura (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie)
 • Edukacja hybrydowa w muzeum: re-use cyfrowych treści i zgamifikowany storytelling z użyciem smartfona w pracy z nastolatkami, Marcin Skrabka (goodgames.pl)
 • Dobre relacje w sieci – case study „Sztuki edukacji” 2020, Maria Masternak (Muzeum Fotografii w Krakowie), Anna Zdzieborska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)

Edukacja muzealna a edukacja formalna – czego nauczyła nas pandemia?

Prowadząca: Bożena Pysiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Referaty:

 • Ta historia pójdzie w świat, Ewa Bielecka (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
 • Soplicowo online. Muzeum Pana Tadeusza wobec nauki zdalnej, Magdalena Musiał (Muzeum Pana Tadeusza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
 • Od offlajnu do onlajnu – lekcje muzealne w czasach pandemii, Dominika Sielczak (Muzeum Warszawy)
 • Zamień szkołę na Zamek, Monika Przypkowska (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum), Edyta Plich (Towarzystko Inteligentnej Młodzieży TIM)
 • Czy muzea mogą nauczyć się czegoś od centrów nauki? Małgorzata Stanasiuk-Mordalska (TMD Exhibitions)
 • Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej – czyli doceniajmy szkołę, Urszula Król (Muzeum Narodowe w Warszawie)

Klimat a dziedzictwo

Prowadząca: Maria Pawlak (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

Referaty:

 • Dziedzictwo dla klimatu w Bramie Poznania, Lucyna Kaczmarkiewicz (Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, operator Bramy Poznania)
 • „Dziedzictwo polega na tworzeniu czegoś (…)”, Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury)
 • Dbałość o środowisko a muzealna edukacja architektoniczna i urbanistyczna, Kamil Stasiak (Muzeum Krakowa)
 • Edukacja przyrodnicza w dobie zmian klimatu, Julia Dobrzańska (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
 • Biblioteka Roślin, Monika Rejtner (Mazowiecki Instytut Kultury)
 • Muzea dla Klimatu, Ewa Chomicka (Muzeum Żydów Polskich POLIN)

Muzeum i edukacja wobec zjawisk dyskryminacji i wykluczania

Prowadząca: Anna Czerwińska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Referaty:

 • Misja budowania społeczeństwa otwartego jako jeden z ideałów ruchu społecznego Solidarność, Agnieszka Piórkowska (Europejskie Centrum Solidarności)
 • Naucz się reagować, czyli jak i dlaczego Muzeum Emigracji w Gdyni stworzyło spot antydyskryminacyjny, Ludwika Radacka-Majek (Muzeum Emigracji w Gdyni)
 • Edukacja obywatelska w Muzeum Warszawy, Anna Szary (Muzeum Warszawy)
 • Eksperyment w muzeum: dyskryminacja, działania teatralne i otwarcie się na niewiadome, Sonia Ruszkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
 • Czarne jest polskie tak samo jak białe, Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)
 • Włączanie migrantów i migrantek w działania muzeum. O istotnych pytaniach i wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi, Małgorzata Waszczuk (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Dostępność w muzeum – wyzwanie i szansa

Prowadząca: Julia Janowska (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)

Referaty:

 • Edukacja empatyczna w muzeum, Julia Janowska (Muzeum Józefa
  Piłsudskiego w Sulejówku)
 • Muzealne opowieści bez barier, czyli o tworzeniu dostępnej edukacji i ekspozycji, Katarzyna Bury, Elżbieta Lang (Muzeum Krakowa)
 • Niepełnosprawność intelektualna a świadomy odbiór wystawy, Aleksandra Wańczyk (Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Studentów Muzeologii UR)
 • Dostępność + online. Czy takie połączenie jest możliwe? Aleksandra Sztajerwald (Fundacja Kultury bez Barier)
 • Gość z zespołem Alzheimera lub inną chorobą otępienną – perspektywa edukatora Muzeum Narodowego w Warszawie, Anna Postek (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Narodowe w Warszawie), Barbara Tichy (Muzeum Narodowe w Warszawie)

15.20 – 15.40 Podsumowanie dyskusji w panelach

15.40 – 15.55 „Muzeum relacyjne” – prezentacja publikacji, Janusz Byszewski, dr Beata Nessel-Łukasik (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)

15.55 Zakończenie konferencji

16.30 – 17.00 Spotkanie Forum Edukatorów Muzealnych

SESJA POSTEROWA

Zapraszamy do zapoznania się z posterami, zgłoszonymi na konferencję. Są one dostępne w aplikacji Padlet pod linkiem: https://padlet.com/bgolebiowska1/3xahqpijenduqifw


Program konferencji w formie pliku pdf do pobrania.

Call for papers w formie pliku pdf do pobrania

Kontakt do organizatorów: [email protected]

 

Organizatorzy:

logotypy organizatorów

Patronem konferencji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów