Formularz zgłoszenia posteru w aplikacji Padlet na „Giełdę projektów”

Doroczna konferencja Forum Edukatorów Muzealnych
„Muzeum i edukacja w czasach zmian”
Konferencja on-line, 14 grudnia 2020 r. , komunikator ZOOM

Niniejszy formularz służy do zgłoszenia posteru w aplikacji Padlet na „Giełdę projektów”. Aby zgłosić chęć uczestnictwa wypełnij formularz zgłoszenia udziału. Aby zgłosić referat wypełnij formularz zgłoszenia referatu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji konferencji naukowej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Oświadczam, że wiem o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia: imię i nazwisko, adres e-mail. (zaznacz, aby wyrazić zgodę - wyrażenie zgody jest konieczne, aby wysłać formularz)

  Wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet konferencji oraz na publikację materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska z ww. konferencji przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: ¬ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, ¬ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas konferencji . Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
  TakNie

  Wyrażam zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie działań marketingowych polegających na cyklicznym wysyłaniu na wskazane w karcie zgłoszenia na konferencję konto poczty elektronicznej informacji dotyczących organizowanych wydarzeń przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
  Informacje marketingowe we wskazanym zakresie nie będą wysyłane do czasu wycofania zgody. Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
  TakNie

  Zapoznaj się z

  klauzulą informacyjną RODO