Formularz zgłoszenia referatu na konferencję „Muzeum i edukacja w czasach zmian”

Doroczna konferencja Forum Edukatorów Muzealnych
„Muzeum i edukacja w czasach zmian”
Konferencja on-line, 14 grudnia 2020 r., komunikator ZOOM

Niniejszy formularz służy do zgłoszenia referatu.  Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w konferencji wypełnij formularz zgłoszenia. Aby zgłosić poster wypełnij formularz zgłoszenia posteru w aplikacji Padlet.

    Wyrażam zgodę na nagranie, fotografowanie i filmowanie mnie podczas spotkań Muzealnego Klubu Debat organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek, wykonanych podczas spotkań Muzealnego Klubu Debat i turniej w których będę brał/brała udział. w materiałach dokumentacyjnych i promocyjnych Muzeum, w tym zamieszczanych w internecie, prasie, telewizji, w postaci broszur, wydawnictw książkowych i albumów.

    (zaznacz, aby wyrazić zgodę - wyrażenie zgody jest konieczne, aby wysłać formularz)

    Zapoznaj się z

    klauzulą informacyjną RODO